LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)

Đăng bởi TTTT vào 314

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 17 năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

23/4

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ ba

24/4

           08h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội thảo Bao bì của Rieckermen.

      Địa điểm: 19, Phạm Đình Hổ, HN

 

 

Thứ tư

25/4

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

 

 

Thứ năm

26/4

 

 

           09h00: Thầy Quyết - P.Hiệu trưởng họp phòng TCHC.

        Toàn thể cán bộ, VC, người lao động P.TCHC dự họp.

                       Địa điểm: P105, nhà A.

           08h30: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng họp chuẩn bị đề tài khoa học cấp bộ năm 2018.

        TP: Theo Quyết định.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           10h30: Ban Giám hiệu họp triển khai nghiên cứu khoa học đề tài năm 2019

        TP: Cán bộ chủ chốt Trường và các đ/c tham gia đề tài cấp Bộ năm 2018.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           14h00: Ban Giám hiệu dự họp công tác xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo năm 2018.

TP: Phòng Đào tạo, LĐ các khoa,  LĐ P.TCHC, LĐ Trung tâm TVTS

     

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ sáu

27/4

 

         14h00: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng làm việc với Đoàn kiểm tra vệ sinh học đường.

        P.TCHC chuẩn bị và dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 16 năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018) (4/16/2018 2:08:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2018 (4/6/2018 10:02:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến 306/4/2018) (4/2/2018 4:02:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2018 (từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018) (3/27/2018 3:59:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 12 năm 2018 (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018) (3/20/2018 9:21:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi