LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 14 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến 306/4/2018)

Đăng bởi TTTT vào 299

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 14 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến 306/4/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

02/4

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

        14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp cấp ủy.

        TP: Ban Chi ủy.

                       Địa điểm: P202, nhà A.    

 

 

Thứ ba

03/4

 

 

           08h30: Ban Giám hiệu dự họp giao ban Quý I/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

            Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

         14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng và Chi bộ dự Sơ kết giữa nhiệm kỳ.

        TP: Đại diện Lãnh đạo Quận ủy Bắc Từ Liêm dự chỉ đạo và toàn thể đảng viên Chi bộ cùng dự.

                       Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

Thứ tư

04/4

 

 

           08h30: Ban Giám hiệu dự hop cán bộ chủ chốt T4/2018.

          TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp Đề án nghề trọng điểm.

        TP: Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, ngành, nghề trọng điểm.

                       Địa điểm: P201, nhà A.

 

 

Thứ năm

05/4

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

06/4

 

 

 

 

 Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2018 (từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018) (3/27/2018 3:59:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 12 năm 2018 (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018) (3/20/2018 9:21:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 11 năm 2018 (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018) (3/12/2018 11:04:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 3/2018 (3/8/2018 3:58:00 PM)
» TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018) (3/5/2018 11:37:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi