LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 12 năm 2018 (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)

Đăng bởi TTTT vào 329

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 12 năm 2018 (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

19/3

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

20/3

 

 

 

           14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng họp chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2018.

        TP: LĐ Phòng Đào tạo, Trung tâm TVTS cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

21/3

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

22/3

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/3

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 11 năm 2018 (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018) (3/12/2018 11:04:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 3/2018 (3/8/2018 3:58:00 PM)
» TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018) (3/5/2018 11:37:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018) (2/26/2018 3:14:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018 (2/7/2018 4:32:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi