LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 11 năm 2018 (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018)

Đăng bởi TTTT vào 239

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 11 năm 2018 (từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

12/3

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

13/3

 

 

           09h30: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự họp trao Quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ.

        Phòng TCHC chuẩn bị, Công đoàn cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Ban Giám hiệu họp Ban Chỉ đạo dự án ngành, nghề trọng điểm.

        TP: Ban Chỉ đạo Dự án.

 

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

14/3

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

15/3

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/3

 

 

         08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự gặp mặt Công ty In Tam Tín.

         

 

               Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 3/2018 (3/8/2018 3:58:00 PM)
» TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018) (3/5/2018 11:37:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018) (2/26/2018 3:14:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018 (2/7/2018 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018) (2/5/2018 11:00:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi