Giao ban cán bộ quản lý tháng 3/2018

Đăng bởi tttt vào 271

Giao ban cán bộ quản lý tháng 3/2018

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 3 năm 2018 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 4 năm 2018.

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Lưu Đình Quyết điều hành cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 3 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1. Tập trung hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh 2018, thực hiện đúng chủ trương cấp ủy thông qua, đúng quy chế tài chính nhà trường;

2. Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn chỉ đạo thực hiện rà soát chương trình đào tạo hiện có chuyên nghiệp, nghề nghiệp theo văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và của doanh nghiệp;

3. Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn có trách nhiệm triển khai, xây dựng đề án đào tạo ngành nghề trọng điểm;

4. Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm kết nối, phối hợp với doanh nghiệp trong tuyển sinh và đào tạo theo cơ chế kinh phí do nhà trường, doanh nghiệp cùng đóng góp; Các đồng chí Phó Trưởng Phòng Phụ trách Đào tạo Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Phụ trách Trung Tâm Tuyển sinh và Liên kết đào tạo chịu trách nhiệm kết nối và làm việc với Công ty in Thanh Bình;

5. Hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng viên chức: Cần xác định rõ vị trí việc làm cụ thể;

6. Đồng chí Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo đề tài nghiên cứu khoa học;

7. Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán Nguyễn Thị Phong Lan đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình Nhà 7 tầng: Kiểm tra kết luận thanh tra năm 2011 và 2014; Xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2018; Thực hiện chi trả lương đúng hạn cho cán bộ.

Buổi họp kết thúc vào lúc 15h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018) (3/5/2018 11:37:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018) (2/26/2018 3:14:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018 (2/7/2018 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018) (2/5/2018 11:00:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018) (1/22/2018 9:22:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi