TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018)

Đăng bởi TTTT vào 278

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 10 năm 2018 (từ ngày 05/3/2018 đến 09/3/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

05/3

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

06/3

 

 

 

        14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt T3/2018.

        TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

07/3

 

 

        08h30: Ban Giám hiệu họp giao ban quản lý nhà nước T2/2018 tại Bộ Thông tin và  Truyền thông.

 

        Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

          14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp công tác Đảng tại Quận ủy.

        

        Địa điểm: Quận ủy Bắc Từ Liêm.

 

 

Thứ năm

08/3

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

09/3

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018) (2/26/2018 3:14:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018 (2/7/2018 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018) (2/5/2018 11:00:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018) (1/22/2018 9:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018) (1/15/2018 4:41:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi