LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018)

Đăng bởi tttt vào 336

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 09 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến 02/3/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

26/02

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

        14h30: Ban Giám hiệu họp đầu tư thiết bị cho đào tạo in.

        TP: LĐ Phòng TCHC, KHTC, Đào tạo, Khoa CN in dự họp.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

27/02

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

28/02

 

 

         08h30: Ban Giám hiệu họp công tác tuyển sinh năm 2018.

        TP: LĐ Phòng TCHC, Đào tạo, KHTC, Trung tâm TVTS dự họp.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp xét tốt nghiệp lớp SCN đợt 2 năm 2017.

        TP: Hội đồng xét tốt nghiệp.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

01/3

 

 

          08h30: Ban Giám hiệu họp xây dựng đề án ngành, nghề trọng điểm.

        TP: LĐ Phòng TCHC, KHTC, Đào tạo cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ sáu

02/3

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018 (2/7/2018 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018) (2/5/2018 11:00:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018) (1/22/2018 9:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018) (1/15/2018 4:41:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187) (1/8/2018 10:54:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi