Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018

Đăng bởi tttt vào 357

Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2018

Ngày 8 tháng 2 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 2 năm 2018 đồng thời đề ra chương trình công tác trong tháng 3 năm 2018.

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn điều hành cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 2 năm 2018 và thời gian tới như sau:

1.     Phân công Ban Giám hiệu trực lãnh đạo Tết;

2.     Thực hiện vui Xuân, đón Tết an toàn. Đến 26/02/2018 làm việc bình thường;

3.     Xây dựng kế hoạch Đào tạo 2018;

4.     Triển khai kế hoạch đào tạo 2018;

5.     Triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018, tập thể, cá nhân, đăng ký Bộ;

6.     Bám sát quy phạm pháp luật về dạy nghề để vận dụng linh hoạt vào điều kiện Nhà trường;

7.     Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018. Phó Hiệu trưởng Nhà Trường – Ông Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai sáng kiến kinh nghiệm tại cơ sở;

8.     Hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng 2018, phải thống nhất cao;

9.     Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm các khoản chi dành cho Tết.

Buổi họp kết thúc vào lúc 15h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018) (2/5/2018 11:00:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018) (1/22/2018 9:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018) (1/15/2018 4:41:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187) (1/8/2018 10:54:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018 (1/5/2018 3:28:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi