LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)

Đăng bởi tttt vào 419

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 06 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

05/02

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

          14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban quản lý nhà nước tại Bộ TTTT.

        

             Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.    

 

 

Thứ ba

06/02

 

 

 

          14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt T2/2018.

           TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.

        

                   Địa điểm: P202, nhà A.  

 

 

Thứ tư

07/02

 

 

 

         14h00: Ban Giám hiệu dự sinh hoạt Chi bộ T2/2018.

           TP: Đảng viên chi bộ.

        

                   Địa điểm: P301, nhà A.  

 

 

Thứ năm

08/02

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

09/02

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018) (1/22/2018 9:22:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018) (1/15/2018 4:41:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187) (1/8/2018 10:54:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018 (1/5/2018 3:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2017 (1/4/2018 3:28:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi