LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)

Đăng bởi tttt vào 368

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 04 năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

22/01

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

23/01

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/01

 

 

           09h00: Ban Giám hiệu trao quyết định nghỉ chế độ hưu trí cho cán bộ, viên chức

        TP: LĐ Khoa CN In, Công đoàn, TCHC cùng dự.

         Phòng TCHC chuẩn bị và mời.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

           14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học lớp SCN đợt 2, 2017.

        TP: HĐ xét tốt nghiệp.

         Phòng Đào tạo chuẩn bị.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

25/01

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

26/01

 

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018) (1/15/2018 4:41:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187) (1/8/2018 10:54:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018 (1/5/2018 3:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2017 (1/4/2018 3:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/201187) (1/2/2018 4:15:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi