LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)

Đăng bởi TTTT vào 289

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

15/01

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

16/01

 

 

 

           14h30: Ban Giám hiệu làm việc với LĐ các đơn vị về việc mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ đào tạo năm 2018.

        TP: LĐ phòng TCHC, TCKT, Đào tạo, CN Bao bì, khoa CN In, Tổ trưởng các Tổ bộ môn K.CN In dự họp.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

17/01

 

 

 

       14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với Chủ tịch Công đoàn, LĐ Phòng TCHC về công tác chuẩn bị Hội nghị CNVC 2018.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ năm

18/01

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/01

 

 

       14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Lễ ký biên bản hợp tác ghi nhớ với NXB Thông tin và Truyền thông.

 

    Địa điểm: 115, Trần Duy Hưng, HN

Thứ bảy

19/01

 

           08h30: Ban Giám hiệu dự Hội nghị CNVC năm 2018.

        TP: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cùng dự.

 

           Địa điểm: HT tầng 7, nhà A.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187) (1/8/2018 10:54:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018 (1/5/2018 3:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2017 (1/4/2018 3:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/201187) (1/2/2018 4:15:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017) (12/18/2017 4:12:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi