LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187)

Đăng bởi TTTT vào 381

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

08/01

 

           09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ ba

09/01

 

 

         08h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp tổng kết công tác Đảng quận Bắc Từ Liêm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

        

           Địa điểm: Hội trường Quận ủy

 

 

 

Thứ tư

10/01

 

 

 

        14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp Xét tốt nghiệp lớp TCN_K42,

           TP: Hội đồng thi tốt nghiệp TCN_K42, GVCN lớp TCN_K42

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

11/01

 

 

         09h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng ký giao ước thi đua Cụm Thi đua Số 7.

         Phòng TCHC chuẩn bị.

 

           Địa điểm: P202, nhà A.

          14h30: Ban Giám hiệu họp đánh giá giáo viên đi thực tế cơ sở.

        TP: LĐ phòng Đào tạo, LĐ Khoa CN In, P.TCHC cùng dự.

 

                         Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ sáu

12/01

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018 (1/5/2018 3:28:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2017 (1/4/2018 3:28:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/201187) (1/2/2018 4:15:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017) (12/18/2017 4:12:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 50 năm 2017 (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017) (12/11/2017 7:00:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi