LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 01 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/201187)

Đăng bởi TTTT vào 257

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 01 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/201187)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

01/01

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

 

Thứ ba

02/01

 

 

         09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

Thứ tư

03/01

 

 

 

          14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt.

        TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

04/01

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

05/01

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017) (12/18/2017 4:12:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 50 năm 2017 (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017) (12/11/2017 7:00:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017 (12/8/2017 3:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017) (12/4/2017 3:56:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017) (11/27/2017 12:04:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi