LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 50 năm 2017 (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)

Đăng bởi tttt vào 357

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 50 năm 2017 (từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

11/12

 

       09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                       Địa điểm: P202, nhà A.

       

 

 

 

Thứ ba

12/12

 

 

            08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp xét điều kiện thi tốt nghiệp TCNK42.

        TP: Hội đồng thi TN.

                  

                      Địa điểm: P202, nhà A.

        14h30: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác năm 2017 với Khoa Công nghệ In.

        TP: LĐ Khoa Công nghệ In chuẩn bị và mời giáo viên, nhân viên trong khoa dự họp.

                   Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

13/12

 

 

          09h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác năm của Phòng Tài chính Kế toán.

        TP: Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị nội dung và dự họp.

                    Địa điểm: P202, nhà A.

        Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác năm 2017 với các đơn vị:

       14h00: Khoa Khoa học Đại cương

        15h00: Khoa Công nghệ Thông tin

       16h00: Khoa Công nghệ Bao bì.

       TP: LĐ các đơn vị chuẩn bị và mời giáo viên, nhân viên trong khoa dự họp.

                   Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

14/12

 

 

         08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác thi đua cuối năm 2017.

        TP: Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự họp.

                    Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác năm 2017 với Phòng Đào tạo.

        TP: Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và thông báo cán bộ, giáo viên, nhân viên dự họp.

                    Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ sáu

15/12

 

       08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp xét cấp học bổng cho HSSV kỳ II năm học 2016 - 2017.

        TP: Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp.

                    Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng  họp tổng kết công tác năm 2017 với Trung tâm Tư vấn TS và LKĐT.

        TP: LĐ Trung tâm Tư vấn TS và LKĐT chuẩn bị và mời giáo viên, nhân viên trong khoa dự họp.

                   Địa điểm: P202, nhà A.

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017 (12/8/2017 3:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017) (12/4/2017 3:56:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017) (11/27/2017 12:04:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2017 (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017) (11/21/2017 9:26:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (11/13/2017 3:40:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi