Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017

Đăng bởi tttt vào 315

Giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017

Ngày 6 tháng 12 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 11 năm 2017 đồng thời đề ra chương  trình công tác trong tháng 12 năm 2017.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng đơn vị trong Trường. Đồng chí Phó Hiệu trưởng  Vũ Kết Đoàn điều hành cuộc họp.

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 12 năm 2017 và thời gian tới như sau:

1.     Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017;

2.     Thực hiện kiểm điểm Đảng viên năm 2017;

3.     Thực hiện tổng kết Năm công tác thứ 6 (đã xong Dự thảo báo cáo);

4.     Đồng chí Vũ Kết Đoàn – Phó Hiệu trưởng - Tiến hành rà soát, đánh giá công tác chỉ đạo Đào tạo năm 2017 và có ý kiến về các công tác liên quan, đề xuất các giải pháp về việc tổ chức các lớp ngoài giờ, các lớp sơ cấp;

5.     Đồng chí Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá lớp bồi đào tạo tại Vĩnh Phúc;

6.     Hoàn thành đánh giá thi đua, khen thưởng theo tiêu chí A,B,C;

7.     Đánh giá lại công tác quản lý cơ sở vật chất, kiểm kê hết ngày 31/12/2017;

8.     Khoa Công nghệ in xây dựng phương án hoạt động của Xưởng sản xuất trên cơ sở thực tế từ tháng 1 đến tháng 3/2018;

9.     Đánh giá công tác tuyển sinh năm 2017;

10.  Có kế hoạch thực hiện theo chủ trương tự chủ của Bộ.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 10h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017) (12/4/2017 3:56:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017) (11/27/2017 12:04:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2017 (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017) (11/21/2017 9:26:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (11/13/2017 3:40:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017) (11/13/2017 12:42:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi