LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)

Đăng bởi TTTT vào 398

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

04/12

 

        08h00: Ban Giám hiệu họp giao quản lý Nhà nước tại Bộ TT&TT.

        

              Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

        14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

05/12

 

 

           08h30: Ban Giám hiệu họp giao cán bộ chủ chốt T12.

        TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN cùng dự.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

           14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp cấp ủy T12/2017.

        TP: Ban Chi ủy.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

        14h30: Thầy Đoàn –P.Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn công tác HSSV.

                     Địa điểm: Hải Phòng.

 

 

 

Thứ tư

06/12

 

 

            08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự họp về vấn đề phụ cấp thâm niên nhà giáo.

        TP: Phòng TCHC chuẩn bị và mời họp.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

          14h30: Thầy Quyết – P. Hiệu trưởng họp với P. Tổ chức Hành chính v/v tổng kết đánh giá công tác 6 tháng cuối năm về bình xét A, B, C và LĐTT năm 2017.

        TP: Cán bộ, viên chức, người lao động Phòng TCHC dự họp.

 

                     Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

07/12

 

 

            08h30: Ban Giám hiệu họp đánh giá, kiểm điểm cán bộ chủ chốt 2017.

        TP: Cán bộ chủ chốt dự họp.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

 

            13h30: Ban Giám hiệu họp đánh giá, kiểm điểm đảng viên năm 2017.

        TP: Toàn thể đảng viên chi bộ.

                     Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

Thứ sáu

08/12

 

            08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu khoa học công nghệ tại Bộ TT&TT.

 

         Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017) (11/27/2017 12:04:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2017 (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017) (11/21/2017 9:26:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (11/13/2017 3:40:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017) (11/13/2017 12:42:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2017 (từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017 (11/6/2017 4:58:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi