LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)

Đăng bởi TTTT vào 246

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

27/11

 

        09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        LĐ Phòng TCHC cùng dự.

                     Địa điểm: P202, nhà A.

          14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị triển khai KH đánh giá, phân loại TCCS Đảng năm 2017.

        Địa điểm: Quận ủy B.Từ Liêm

 

 

Thứ ba

28/11

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

29/11

 

 

            09h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp Cụm thi đua Số 7.

             LĐ Phòng TCHC chuẩn bị và cùng tham dự.

    Địa điểm: 115, Trần Duy Hưng, HN.

         

 

 

 

Thứ năm

30/11

 

 

 

 

         14h00: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng đi kiểm tra công tác giảng dạy tại Nhà in Báo Vĩnh Phúc.

             

    Địa điểm: Nhà in báo Vĩnh Phúc

 

 

Thứ sáu

01/12

 

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 47 năm 2017 (từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017) (11/21/2017 9:26:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (11/13/2017 3:40:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017) (11/13/2017 12:42:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2017 (từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017 (11/6/2017 4:58:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2017 (từ ngày 29/10/2017 đến 03/11/2017) (10/30/2017 11:51:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi