KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ16, HỌC KỲ V KHỐI LỚP CĐ15CNI

Đăng bởi tttt vào 605

      BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN            

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

 THI HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ16

 HỌC KỲ V KHỐI LỚP CĐ15CNI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI THI

1. Các Khoa đôn đốc GV giảng dạy theo Thời khóa biểu và chủ động dạy bù (nếu có) đối với các lớp nêu trên đến hết ngày 08/12/2017.

2. GV phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành hoàn thành các công việc sau:

            - Kiểm tra: Cho đủ số điểm theo qui định đối với từng hệ. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ đầu điểm kiểm tra (có lí do) thì GVBM tổ chức kiểm tra cho đủ điểm, trường hợp học sinh, sinh viên thiếu đầu điểm kiểm tra không có lí do thì GV cho điểm “0” vào đầu điểm đó.

- Ghi điểm kiểm tra định kỳ môn học vào “Sổ điểm” trước ngày 20/12/2017. Sau khi đã vào điểm, không được sửa chữa, tẩy xóa. Nếu môn học nào không vào điểm ở “Sổ điểm” đúng thời hạn thì coi như GV không hoàn thành nhiệm vụ.

- GV bộ môn gửi danh sách HSSV không đủ điều kiện dự thi (theo Quy chế Đào tạo) về Phòng Đào tạo trước ngày 06/12/2017. Kết thúc ngày dạy 08/12/2017 nếu còn HSSV không đủ điều kiện dự thi đề nghị GVBM gửi danh sách bổ xung về Phòng Đào tạo.

3. Phòng Tài chính-kế toán lập danh sách HSSV chưa nộp học phí về Phòng Đào tạo trước ngày 06/12/2017.

II. LỊCH THI

1. Thời gian: - Thi buổi sáng từ 8h15

            - Thi buổi tối từ 17h45

2. Địa điểm: Phòng học nhà A.

3. Lịch thi các môn lý thuyết

Ngày thi

Buổi

Lớp

Môn thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

Thứ 2

11/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

CN gia công sau in

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Tiếng anh 3

303; 304

CĐ16CNTT-1

Tiếng anh 3

Tối

CĐ16CNI-2

Tiếng anh 3

302

Khoa CNI cử 2 GV

Đặng Việt Đức

Thứ 4

13/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

Cơ sở TK nhà máy in

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Lý thuyết màu

303; 304

CĐ16CNTT-1

Lý thuyết màu

Tối

CĐ16CNI-2

Lý thuyết màu

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Hoà Bình

Thứ 6

15/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

Tư tưởng Hồ Chí Minh

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Cơ kỹ thuật

303; 304

CĐ16CNTT-1

Lập trình hướng đối tượng

Tối

CĐ16CNI-2

Cơ kỹ thuật

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Mai

Thứ 2

18/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

An toàn lao động

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

An toàn lao động

303; 304

CĐ16CNTT-1

Cơ sở dữ liệu

Tối

CĐ16CNI-2

An toàn lao động

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Thủy

Thứ 4

20/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

Công nghệ in chuyên biệt

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Công nghệ in KT số

303; 304

CĐ16CNTT-1

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì MT

Tối

CĐ16CNI-2

Công nghệ in KT số

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Thu Phương

Thứ 6

22/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

Quản trị chất lượng SP in

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Đồ hoạ vi tính

303; 304

CĐ16CNTT-1

Hệ thống thông tin quản lý

Tối

CĐ16CNI-2

Đồ hoạ vi tính

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Hoà Bình

Thứ 2

25/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

CN gia công bao bì

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Số hoá hình ảnh

303; 304

CĐ16CNTT-1

Logic học

Tối

CĐ16CNI-2

Số hoá hình ảnh

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Thủy

Thứ 4

27/12/2017

Sáng

CĐ15CNI

Quản trị sản xuất in

302

Khoa CNI cử 1 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

Khoa CNBB cử 1 GV

CĐ16CNTT-1

Toán rời rạc

304

4. Lịch thi môn thực hành

Lớp

Ngày thi

Giáo viên coi thi

CĐ16CNI-1, CĐ16CNI-2

Ngày 26/12-29/12/2017

Giáo viên Xưởng

thực hành

CĐ15CNI

Ngày 28/12-29/12/2017

III. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. GV giảng dạy ra đề thi có xác nhận của Trưởng khoa, niêm phong gửi đ/c Đức Phòng Đào tạo trước ngày 04/12/2017.

2. Giáo viên coi thi đến Phòng Đào tạo (P201 nhà A) trước giờ thi 10 phút.

3. Ngày hôm sau của từng buổi thi, các Khoa có môn thi thuộc khoa phụ trách cử GV đến nhận bài thi về chấm và trả bài thi về phòng Đào tạo sau 3 ngày (tính từ khi nhận bài thi).

4. GV chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi học phần đến HSSV lớp mình phụ trách.

5. Những HSSV chưa hoàn thành đóng tiền học phí theo danh sách Phòng Tài chính-kế toán lập không được thi.

6. Các đồng chí Trưởng khoa có trách nhiệm phân công, đôn đốc nhắc giáo viên tham gia coi thi, chấm thi thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Nơi nhận:

       - Ban giám hiệu (để b/c);

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

ĐÀO TẠO

- Các Phòng (để phối hợp);

- Các Khoa;

- GVCN;

- Đăng lên website;

- Lưu: Đào tạo.

 

 

 

 

    Nguyễn Hòa Bình

 

Các tin đã đưa:
» Lễ kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 – 2017 (11/21/2017 2:26:00 PM)
» Trường Cao đẳng Công nghiệp In bảo vệ thành công đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2017 (11/21/2017 2:23:00 PM)
» Trường Cao đẳng Công nghiệp In tưng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp In (1962 – 2017) (11/15/2017 3:02:00 PM)
» THƯ CẢM ƠN (11/13/2017 3:38:00 PM)
» Kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Nhà trường (11/13/2017 11:18:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi