LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 46 năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017)

Đăng bởi TTTT vào 293

 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 46 năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017)

13

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

13/11

 

          09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        Trưởng phòng TCHC cùng dự họp.

                  Địa điểm: P202, nhà A.

        

 

 

Thứ ba

14/11

 

 

 

       13h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  Tham dự nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ - Năm 2017

               

             Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN

 

Thứ tư

15/11

          09h00: Ban Giám hiệu họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống v/v tổng kết, đánh giá công tác tổ chức.

       10h 30: BGH họp chuẩn bị cho Kỷ niệm ngày  20.11.2017 thành phần do  Phòng TCHC mời dự.

                      Địa điểm: P202, nhà A.

          14h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự tập huấn công tác đầu tư năm 2017 do Bộ TT&TT tổ chức.

               

                     Địa điểm: Hải Phòng.

 

Thứ năm

16/11

 

 

 

Thứ sáu

17/11

 

 

Thứ bảy

18/11

        09h00: Ban Giám hiệu dự Hội thảo nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho CB, giáo viên và HSSV Trường CĐ Công nghiệp In. Do Bộ TT& TT tổ chức tại Trường.

        TP: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV.

            Địa điểm: HT Tầng 7, nhà A.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 45 năm 2017 (từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017 (11/6/2017 4:58:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2017 (từ ngày 29/10/2017 đến 03/11/2017) (10/30/2017 11:51:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017) (10/24/2017 2:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2017 (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017) (10/17/2017 11:16:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017) (10/10/2017 10:30:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi