Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng bởi tttt vào 630

Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông – 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Ông Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT, cũng như các vấn đề liên quan tới công tác an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Hội nghị nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong các đơn vị của Bộ. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của an toàn thông tin đối với các cá nhân và tổ chức trong cả nước. Đặc biệt Thứ trưởng nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an toàn thông tin do trong thời gian qua, tình hình an toàn thông tin ngày càng diễn biến phức tạp với sự gia tăng mạnh về quy mô, số lượng, mức độ tinh vi dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin cao. Bộ TT&TT là Bộ sở hữu nhiều hệ thống thông tin quan trọng, có vai trò quyết định đến sự vận hành quản lý thông suốt của một trong những hạ tầng quan trọng của đất nước là viễn thông. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, với tính chất như vậy, việc bảo đảm an toàn thông tin trong nội bộ là hết sức quan trọng. Do đó, chúng ta phải có quy chế về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Việc ban hành Quy chế an toàn thông tin sẽ giúp bảo đảm thực thi và kiểm tra an toàn thông tin của các đơn vị. Căn cứ vào Quy chế, các đơn vị cần xây dựng các biện pháp thực thi, bảo đảm an toàn thông tin phù hợp cho từng đơn vị mình.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Thực tế cho thấy trong các sư cố mất an toàn thông tin chỉ 5% xuất phát từ hạn chế của trang thiết bị nhưng lại có đến 95% sự cố mất an toàn thông tin có nguyên nhân từ con người. Vì thế Bộ cần tăng cường nhận thức từ lãnh đạo các tổ chức về an toàn thông tin cùng với việc đào tạo đội ngũ chuyên trách, chuyên gia bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn trong thông tin giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Thứ trưởng đề nghị: các đơn vị tham gia Hội nghị cần tập trung tiếp thu nội dung của Quy chế, đồng thời thảo luận, làm rõ thắc mắc về Quy chế ứng dụng vào thực tế, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin; đồng thời, chú trọng kết hợp hài hòa các yếu tố về quy trình vận hành, quản lý cũng như đầu tư trang thiết bị một cách phù hợp, tránh việc đầu tư lãng phí, không khai thác, sử dụng hiệu quả.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

(Nguồn: TTTT- Bộ TT&TT)

Tại Hội nghị, ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin nhận định: An toàn thông tin hiện nay đang là vấn đề cấp bách trong các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, hoạt động an toàn thông tin trong trong Bộ TT&TT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã ngày càng được chú trọng, các đơn vị thuộc Bộ đã bước đầu chú ý đến trang thiết bị phần mềm diệt virut, tường lửa, quản lý truy xuất dữ liệu và triển khai các quy trình về an toàn, bảo mật thông tin. Đặc biệt, Bộ TT&TT và một số đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thông tin. Tuy nhiên, số lượng các cán bộ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, hoặc có các chứng chỉ quốc tế về CNTT cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn còn tương đối thấp. Do đó, để có cơ sở quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong các hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT.

            Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin Võ Quốc Trường đã trình bày Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT. Quy chế bao gồm 3 chương, 21 điều quy định về các nguyên tắc, chính sách, biện pháp cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tham gia vào hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT.

            Hội nghị còn được nghe phần tham luận của các đơn vị thuộc Bộ. Trong tham luận “Nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dùng” , ông Nguyễn Huy Dũng – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin – đã phân tích, đưa ra các cảnh báo và đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng.  “Hoạt động kiểm tra, khắc phục sự cố an toàn thông tin” do ông Nguyễn Khắc Lịch – Phó Giám đốc VNCERT – trình bày về tình hình an toàn thông tin, việc quản lý, điều phối và ứng cứu sự cố về an toàn thông tin trong nước thời gian gần đây, đồng thời nêu một số khuyến nghị, đề xuất cho các cấp quản lý, đào tạo nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thông tin. 

Cuối hội nghị là phần trao đổi, thảo luận có liên quan đến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT từ đại diện của đơn vị tổ chức Trung tâm Thông tin, Cục An toàn Thông tin và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa:
» Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp In lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) (10/18/2017 12:20:00 PM)
» Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam lần thứ XXI tại tỉnh Lào Cai (10/18/2017 12:05:00 PM)
» TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ (10/17/2017 11:52:00 AM)
» THƯ NGỎ Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Cao đẳng Công nghiệp In (10/11/2017 11:09:00 AM)
» Logo Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Công nghiệp In (1962 – 2017) (10/10/2017 9:43:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi