LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2017 (từ ngày 29/10/2017 đến 03/11/2017)

Đăng bởi TTTT vào 489

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 44 năm 2017 (từ ngày 29/10/2017 đến 03/11/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

30/10

 

       09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

 

Thứ ba

31/10

 

 

 

 

 

Thứ tư

01/11

 

 

 

        14h00: Ban Giám hiệu nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017.

          Thành phần theo thông báo.

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ năm

02/11

 

 

 

 

Thứ sáu

03/11

 

        08h00: Ban Giám hiệu dự buổi làm việc với Thanh tra Bộ Nội vụ theo kế hoạch.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 43 năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017) (10/24/2017 2:54:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2017 (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017) (10/17/2017 11:16:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017) (10/10/2017 10:30:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (10/9/2017 4:58:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017) (10/3/2017 10:12:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi