LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 42 năm 2017 (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)

Đăng bởi TTTT vào 333

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 42 năm 2017 (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

16/10

 

      

 

         14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

17/10

 

 

 

 

 

Thứ tư

18/10

 

 

 

         14h00: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng làm việc với LĐ Khoa CN In, CN Bao bì, Khoa học Đại cương, Khoa CNTT.

         LĐ Phòng Đào tạo cùng dự.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

Thứ năm

19/10

 

         07h00: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn công tác Thị đua Khen thưởng.

 

          Địa điểm: Cửa Lò, Nghệ An.

 

 

Thứ sáu

20/10

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017) (10/10/2017 10:30:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (10/9/2017 4:58:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017) (10/3/2017 10:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017) (9/18/2017 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017) (9/12/2017 12:40:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi