LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017)

Đăng bởi TTTT vào 486

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

09/10

 

      

 

         14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

10/10

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/10

 

 

 

         14h30: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCHC.

           TP: Toàn thể  cán bộ, viên chức, người lao động Phòng TCHC.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ năm

12/10

 

 

                 

 

Thứ sáu

13/10

 

 

 

Thứ

bảy

14/10

        08h00: Ban Giám hiệu tham dự Đại hội Công đoàn Trường.

         TP: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

 

                 Địa điểm: HT tầng 7, nhà A.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017 (10/9/2017 4:58:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017) (10/3/2017 10:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017) (9/18/2017 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017) (9/12/2017 12:40:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2017 (9/8/2017 4:17:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi