Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017

Đăng bởi tttt vào 366

Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2017

 

Ngày 3 tháng 10 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 9 năm 2017 và đề ra chương  trình công tác trong tháng 10 năm 2017.

 

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí  lãnh đạo và phụ trách các đơn vị. Giao ban trong tháng 10/2017, Đồng chí  Vũ Kết Đoàn - Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng điều hành cuộc họp.

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các công việc đã hoàn thành theo kế hoạch,  các công việc chưa thực hiện được trong tháng 9/2017 và đưa ra một số kiến nghị đối với BGH và các đơn vị có liên quan, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 10  năm 2017 và thời gian tới như sau:

 

1.     Tập trung rà soát lại các hoạt động hướng tới 55 năm Ngày truyền thống theo kế hoạch đã phân công;

2.     Dự kiến tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2017 – 2018, trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20 tháng 10 năm 2017;

3.     Rà soát các nhiệm vụ trong năm học mới: Nội dung chương trình đào tạo, định mức giờ lao động của giáo viên và giảng viên. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn chỉ đạo việc phân công giáo viên. Lãnh đạo phải tìm việc làm đối với các đồng chí là giảng viên và giáo viên còn thiếu giờ định mức;

4.     Phòng Tài chính – Kế toán tham mưu cho lãnh đạo và xây dựng dự toán các khoản chi, qui trình mua sắm thanh toán theo qui định của pháp luật;

5.     Phương án quản lý và khai thác cơ sở vật chất cần có sự bàn bạc, phối hợp và thống nhất giữa các bộ phận: Tài chính – Kế toán, Đào tạo và Hành chính – Tổ chức;

6.     Thực hiện phân công lại nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu Nhà trường;

7.     Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Nhà trường trên cơ sở QĐ 970/2016.

     Buổi họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017) (10/3/2017 10:12:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017) (9/18/2017 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017) (9/12/2017 12:40:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2017 (9/8/2017 4:17:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017 (8/28/2017 8:41:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi