LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017)

Đăng bởi TTTT vào 389

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 40 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

02/10

 

       09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

         14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban quản lý Nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

         Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN.

 

 

Thứ ba

03/10

 

 

              

         10h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng làm việc với BCH Công đoàn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Trường.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

         14h00: Ban Giám hiệu họp giao ban cán bộ chủ chốt T10/2017.

           TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ tư

04/10

 

 

 

         14h00: Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng dự Hội nghị tại Lào Cai.

           Thầy Tình – P.Trưởng khoa CNTT cùng tham dự.

 

                  Địa điểm: Lào Cai.

 

 

Thứ năm

05/10

 

         10h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị Hiệp hội In Việt Nam.

 

                 

 

 

Thứ sáu

06/10

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017) (9/18/2017 4:32:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017) (9/12/2017 12:40:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2017 (9/8/2017 4:17:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017 (8/28/2017 8:41:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017) (6/13/2017 10:31:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi