LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017)

Đăng bởi TTTT vào 366

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

18/9

 

       09h00: Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

         14h30: Ban Giám hiệu họp Hội đồng lương quý III, IV.

TP: Phòng TCHC chuẩn bị và mời họp.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ ba

19/9

 

 

      09h00: Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng họp Tiểu ban Cơ sở vật chất chuẩn bị cho 55 năm.

          TP: Tiểu ban Cơ sở VC dự họp.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

       14h15: Thầy Sơn – Bí thư Chi bộ  tiếp Đoàn Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.    

                     

 

Thứ tư

20/9

 

 

08h30: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp Ban Tổ chức  chuẩn bị cho 55 năm ngày truyền thống.

          TP: Ban Tổ chức  dự họp.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

 

Thứ năm

21/9

 

       09h00: Ban Giám hiệu họp cán bộ chủ chốt thiết kế Pano cho 55 năm.

TP: Phòng TCHC chuẩn bị và mời họp.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

 

Thứ sáu

22/9

 

         10h00: Ban Giám hiệu dự trao Quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ, viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ.

        TP: Phòng TCHC chuẩn bị và mời họp.

 

                  Địa điểm: P202, nhà A.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017) (9/12/2017 12:40:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2017 (9/8/2017 4:17:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017 (8/28/2017 8:41:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017) (6/13/2017 10:31:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2017 (6/7/2017 4:20:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi