LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017)

Đăng bởi tttt vào 305

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

11/9

 

       08h30: Ban Giám hiệu dự họp giao ban quản lý NN tại Bộ TT&TT

          Địa điểm: 18, Nguyễn Du, HN

         09h30: Thầy Đoàn – Phó Hiệu trưởng khai giảng lớp In báo Vĩnh Phúc.

                      Địa điểm: P301, nhà A.

        14h00: Ban Giám hiệu dự sinh hoạt Chi bộ tháng 9.

 

                      Địa điểm: P301, nhà A.

 

 

Thứ ba

12/9

 

 

 

          14h00: Thầy Sơn  - Hiệu trưởng  họp Ban Tổ chức Kỷ niêm 55 năm ngày truyền thống.

         TP: Phòng TCHC thông báo và mời họp.

                      Địa điểm: P202, nhà A.

Thứ tư

13/9

 

          08h30: Thầy Đoàn  - P. Hiệu trưởng  họp Ban Xây dựng chương trình Cao đẳng Công nghệ Bao bì.

         TP: Theo Quyết định.

                      Địa điểm: P202, nhà A.

          13h30: Thầy Sơn  - Hiệu trưởng  đi công tác theo chương trình công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Thứ năm

14/9

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

15/9

         09h00: Thầy Đoàn  - P. Hiệu trưởng  làm việc với Công ty Sông Hồng về đào tạo nhân lực ngành in.

                      Địa điểm: P202, nhà A.

             08h00: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động học bồi dưỡng chính trị hè 2017.

               Địa điểm: HT tầng 7, Nhà A.

 

Thứ bảy

16/9

          08h00: Thầy Đoàn  - P. Hiệu trưởng  dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

                      Địa điểm: Hà Đông, HN.

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2017 (9/8/2017 4:17:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017 (8/28/2017 8:41:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017) (6/13/2017 10:31:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2017 (6/7/2017 4:20:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2017 (từ ngày 07/7/2017 đến 11/8/2017) (6/6/2017 9:31:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi