Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017

Đăng bởi tttt vào 226

Giao ban cán bộ quản lý tháng 8/2017

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 6 và tháng 7 năm 2017 đồng thời đề ra chương  trình công tác trong tháng 8 năm 2017.


Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng Bộ môn. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Lưu Đình Quyết điều hành cuộc họp.

 Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 8 năm 2017 và thời gian tới như sau:

1.     Thống nhất nội dung Kỷ yếu 55 năm thành lập Trường;

2.     Sưu tầm ảnh tư liệu truyền thống;

3.     Phòng TC-KT cân đối các nguồn thu để đảm bảo các hoạt động của Nhà trường;

4.     Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm đề xuất lớp buổi tối;

5.     Khoa Công nghệ In chủ động đào tạo lớp bồi dưỡng tại Hải Phòng;

6.     Phòng Đào tạo là đầu mối đối với các lớp đào tạo ngoài Trường;

7.     Thực hiện đào tạo phân luồng từ lớp Cao đẳng 17;

8.     Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h30  cùng ngày.

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017) (6/13/2017 10:31:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2017 (6/7/2017 4:20:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2017 (từ ngày 07/7/2017 đến 11/8/2017) (6/6/2017 9:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017) (5/16/2017 8:37:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi