LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017)

Đăng bởi TTTT vào 449

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

                  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 35 năm 2017 (từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

28/7

         - 09h00:  Ban Giám hiệu họp giao Ban đầu tuần.

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

Thứ ba

29/8

 

 

          

          - 14h30:  Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng báo cáo Kế hoạch phát triển Nhà trường.

        TP: Ban Giám hiệu, Cấp ủy, LĐ P.Đào tạo, TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

Thứ tư

30/8

 

 

 

        - 08h30:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng; Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng họp xét tốt nghiệp lớp SCN_1_2017.

        TP: Hội đồng ktra tốt nghiệp lớp SCN_1_2017; giáo viên chủ nhiệm lớp SCN_1_2017  

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

          - 14h30:  Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng họp với Tiểu ban Tuyên truyền (Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường) và Lãnh đạo các Phòng, Khoa.

         

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

Thứ năm

31/8

 

 

       - 14h00:  Thầy Sơn - Hiệu trưởng làm việc với Công ty TNHH MTV In báo Hải Phòng.

          TP: Lãnh đạo P.Đào tạo, LĐ Khoa CN In.

         

                    Địa điểm: Hải Phòng

 

Thứ sáu

01/9

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2017 (6/7/2017 4:20:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2017 (từ ngày 07/7/2017 đến 11/8/2017) (6/6/2017 9:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017) (5/16/2017 8:37:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi