LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 30 năm 2017 (từ ngày 24/7/2017 đến 28/7/2017)

Đăng bởi TTTT vào 58

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 30 năm 2017 (từ ngày 24/7/2017 đến 28/7/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

24/7

         - 09h00:  Ban Giám hiệu họp giao Ban đầu tuần.

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

        

 

 

 

Thứ ba

25/7

 

 

 

     - 14h00:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Thanh tra.

         

 

             Địa điểm: KS Kim Liêm, HN          

 

Thứ tư

26/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

27/7

 

 

 

 

Thứ sáu

28/7

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 6/2017 (6/7/2017 4:20:00 PM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 23 năm 2017 ( 05/6 – 09/6 /2107) (6/6/2017 9:31:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2017 (từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017) (5/16/2017 8:37:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi