Thông báo tuyển sinh liên tục Sơ cấp nghề

Đăng bởi TTTT vào 831

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN


Số:............/TB-CĐCNI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

Hà Nội, ngày  05 tháng  06  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên tục Sơ cấp nghề

 

Kính gửi:.........................................................................................

         Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in có trình độ, kĩ năng và đạo đức nghề nghiệp, năm 2017 Trường Cao đẳng Công nghiệp in đã cải tiến Chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Nhà trường cam kết Học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ nâng cao tay nghề và làm được những công việc như mô tả. Nhà trường thông báo tới Quý Công ty về Thông tin tuyển sinh, rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành in.

 

SƠ CẤP NGHỀ (thời gian: 6 tháng; đối tượng học: tốt nghiệp THCS trở lên)

 

I.   Chế bản điện tử

1. Chế bản điện tử (Doanh nghiệp in)

1.1 Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên chế bản trong các doanh nghiệp in.

1.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Biết sử dụng thiết bị an toàn trong chế bản điện tử, an toàn trong lao động sản xuất; qui trình chế bản điện tử gồm các công đoạn: soạn thảo văn bản, dàn trang, chế bản tạo file PDF.

- Hiểu an toàn cho người và thiết bị, an toàn thông tin; Các công đoạn trong chế bản điện tử: sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, sửa lỗi văn bản, chuyển đổi các định dạng font ( font tiếng việt, tiếng nước ngoài), sử dụng phần mềm chuyển đổi văn bản, phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm đồ họa máy tính, phần mềm dàn trang, xuất file PDF.

* Làm được:

- Soạn thảo văn bản bằng 10 ngón trên phần mềm Microsoft Word;

- Sửa lỗi văn bản trên word;

- Chuyển đổi các định dạng font VNI; BK HCM2; Unicode; TCVN… thành một định dạng theo font yêu cầu;

- Dàn trang trên phần mềm Indesign CC 2017 hoặc Quark Xpress 10 các loại tài liệu: sách, báo, tạp chí, bảng biểu;

- Xuất file chuẩn PDF cho truyền thông mạng, cho truyền thông in.

2. Chế bản điện tử (Nhà xuất bản, tòa soạn báo)

2.1 Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên chế bản, phụ trách, quản lý in trong các Nhà xuất bản, tòa soạn báo.

2.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Biết sử dụng thiết bị an toàn trong chế bản điện tử, an toàn trong lao động sản xuất; qui trình chế bản điện tử gồm các công đoạn: soạn thảo văn bản, dàn trang, chế bản tạo file PDF.

- Hiểu an toàn cho người và thiết bị, an toàn thông tin; Các công đoạn trong chế bản điện tử: sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, sửa lỗi văn bản, chuyển đổi các định dạng font ( font tiếng việt, tiếng nước ngoài), sử dụng phần mềm chuyển đổi văn bản, phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm đồ họa máy tính, phần mềm dàn trang, xuất file PDF.

* Làm được:

- Soạn thảo văn bản bằng 10 ngón trên phần mềm Microsoft Word;

- Sửa lỗi văn bản trên word;

- Chuyển đổi các định dạng font VNI; VnBK; Unicode; TCVN… thành một định dạng theo font yêu cầu;

- Dàn trang trên phần mềm Indesign CC 2017 các loại tài liệu: sách, báo, tạp chí, bảng biểu;

- Xuất file chuẩn PDF cho truyền thông mạng, cho truyền thông in.

 

II.  Vận hành máy in

1. Kỹ thuật in offset tờ rời

1.1. Vị trí việc làm: Vận hành máy in offset tờ rời

1.2. Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của máy in  offset tờ rời; Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động trong quá trình sản xuất in.

- Biết các nguyên vật liệu sử dụng trong in offset tờ rời; qui trình in ra một sản phẩm in một màu và nhiều màu; qui trình chăm sóc, bảo dưỡng máy in offset tờ rời.

* Làm được:

- Dỗ đếm giấy thành thạo;

- Vận hành và điều chỉnh cơ bản máy in offset tờ rời;

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu dùng trong quá trình in như: Dầu, giẻ, gôm, A xít, dung dịch làm ẩm…;

- Lắp khuôn, chỉnh méo lấy tay kê một sản phẩm in đen trắng trên các máy in đã học.

2. Kỹ thuật in Flexo

2.1 Vị trí việc làm: Vận hành máy in flexo

2.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của máy in flexo cuộn ( băng vật liệu liên tục – web); hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động trong quá trình sản xuất in.

- Biết các nguyên vật liệu sử dụng trong in flexo dạng cuộn (web); qui trình in ra một sản phẩm trên máy in flexo; qui trình chăm sóc, bảo dưỡng máy in flexo.

* Làm được:

- Nhận biết được vài vật liệu in thông thường (các loại màng mỏng);

- Vận hành và điều chỉnh cơ bản máy in flexo dạng cuộn (web);

- Lắp lô anilox lên máy;

- Lắp khuôn in lên máy;

- Lắp dao gạt mực (loại máy dùng dao gạt);

- Chuẩn bị, đưa mực in vào máng mực (hoặc thùng chứa);

- Vận hành máy (loại máy đã từng thực tập) để in ra sản phẩm đơn giản.

3. Kỹ thuật in ống đồng

3.1 Vị trí việc làm: Vận hành máy in ống đồng

3.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của máy in ống đồng cuộn (băng vật liệ liên tục – web); hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động trong quá trình sản xuất in.

- Biết các nguyên vật liệu sử dụng trong in ống đồng dạng cuộn (web); qui trình in ra một sản phẩm trên máy in ống đồng; qui trình chăm sóc, bảo dưỡng máy in ống đồng.

* Làm được:

- Nhận biết một vài vật in thông thường ( các loại màng mỏng);

- Vận hành và điều chỉnh cơ bản máy in ống đồng dạng cuộn (web);

- Lắp khuôn in lên máy;

- Lắp dao gạt mực;

- Chuẩn bị, đưa mực in vào máng mực (hoặc thùng chứa);

- Vận hành máy (loại máy đã từng thực tập) để in ra sản phẩm đơn giản.

III.  Hoàn thiện xuất bản phẩm

 

1.  Đóng sách thủ công

1.1  Vị trí việc làm: Đóng sách thủ công

1.2   Kiến thức và làm được

* Kiến thức:

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi lồng, bắt, sách sau khi đóng thép, khâu chỉ, vào bìa, xén 3 mặt;  Phân biệt các xuất bản phẩm: sách bìa cứng, sách bìa mềm . . . dày mỏng, khuôn khổ khác nhau.

- Biết dỗ, đếm các loại giấy thông thường; Gấp tờ in thành tay sách, tờ gấp: gấp vuông góc, song song, hỗn hợp; Lồng, bắt các loại sách thông thường, số tay vừa phải; Khâu chỉ thủ công 2, 3 mũi đơn giản, liên kết tay sách thành ruột sách;  Vào bìa sách thông thường, liên kết bìa và ruột sách; Phương pháp kiểm tra sản phẩm của mỗi công đoạn.

* Làm được

+ Chuẩn bị dụng cụ, nơi làm việc cho công việc đóng sách thủ công.

+ Dỗ, đếm các loại giấy, bìa thông thường.

+ Gấp tờ in thành tay sách, tờ gấp 2, 3 vạch đúng thứ tự số trang, bát chữ, chân trang chồng khít lên nhau.

+ Lồng, bắt các loại sách thông thường, số tay vừa phải không nhầm lẫn, thừa thiếu, bằng đầu, bằng gáy.

+ Khâu chỉ thủ công 2, 3 mũi đơn giản không nhầm lẫn, bằng đầu, bằng gáy, đủ tay, chỉ căng đều.

+ Vào bìa sách thông thường không nhầm lẫn, gáy vuông, không nhăn, bìa ruột thống nhất, cân gáy, không thừa thiếu keo.

+ Đóng gói các loại sách, tem nhãn đúng đủ, không nhầm lẫn, chặt, vuông, đẹp.

+ Khắc phục được những sai hỏng thông thường khi đóng sách thủ công.

 

 

2.  Vận hành máy dao 1 mặt và máy dao 3 mặt

2.1   Vị trí việc làm: Vận hành máy dao 1 mặt và máy dao 3 mặt

2.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, sách sau khi đóng thép, khâu chỉ, vào bìa, xén 3 mặt; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy dao trong gia công xuất bản phẩm;  Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy dao.

- Biết dỗ các loại giấy, sách, chuẩn bị làm việc; Tính toán, xác định khổ cắt, xén; Quy trình cắt, xén; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra sản phẩm sau khi cắt, xén.

* Làm được:

+ Dỗ các loại giấy, sách thông thường.

+ Vận hành máy dao xén được các loại giấy, sách thông thường đảm bảo kỹ thuật: vuông gáy, đúng kích thước, không bai, méo.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: thay dao, thanh lót, điều chỉnh dao cao thấp, song song . . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

3.  Vận hành máy gấp

3.1   Vị trí việc làm: Vận hành máy gấp

3.2 Kiến thức và làm được

 * Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy gấp trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy gấp.

- Biết dỗ giấy, chuẩn bị làm việc; Gấp thủ công 1, 2, 3 vạch vuông góc thông thường; Quy trình lấy cỡ gấp máy; Quy trình vận hành máy an toàn;  Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra tay sách sau khi gấp.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm giấy, tay sách sau khi gấp.

+ Gấp thủ công 1,2,3 vạch vuông góc thông thường.

+ Vận hành máy gấp gấp được các loại tay sách 1, 2, 3 vạch vuông góc thông thường đảm bảo kỹ thuật: thứ tự số trang từ nhỏ đến lớn, đúng ốc gấp, bát chữ, chân trang chồng khít lên nhau.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: tháo lắp các loại dao: răng cưa, bấm rãnh, cắt, điều chỉnh tay kê đầu túi gấp, áp lực cặp trục ống gấp.

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

 

4.  Vận hành máy bắt tay sách

4.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy bắt tay sách

4.2  Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi bắt; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy bắt trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy bắt.

- Biết dỗ, đếm tay sách, chuẩn bị làm việc; Bắt thủ công các loại sách khổ thông thường; Quy trình lấy cỡ bắt máy; Quy trình vận hành máy an toàn;  Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra ruột sách sau khi bắt.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm tay sách, ruột sách sau khi bắt.

+ Bắt thủ công các loại sách khổ thông thường.

+ Vận hành máy bắt bắt được các loại ruột sách khổ thông thường đảm bảo kỹ thuật: số tay liên tiếp, thứ tự số trang từ nhỏ đến lớn, đúng ốc gáy, không nhầm lẫn tài liệu khác.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: áp lực nhíp cặp tay sách, cỡ xích, hơi thổi, hơi hút, tay kê ngăn chứa . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

5.  Vận hành máy đóng thép

5.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy đóng thép

5.2 Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi lồng, bắt, sách sau khi đóng thép; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy đóng thép trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy đóng thép.

- Biết dỗ, đếm ruột sách, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp liên kết tay sách thành ruột sách, cuốn sách khác; Quy trình lấy cỡ máy đóng thép; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra ruột sách, sách sau khi đóng thép.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm ruột sách, sách, đặt vào khâu.

+ Vận hành máy đóng thép đóng lồng, đóng kẹp được các loại ruột sách, sách khổ thông thường đảm bảo kỹ thuật: đúng quy cách đầu chân, không nhầm lẫn tài liệu khác, bằng đầu, bằng gáy, đủ tay.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: chọn cỡ thép phù hợp, sách dày mỏng, chân ghim dài ngắn.

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

6.  Vận hành máy khâu chỉ

6.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy khâu chỉ

6.2  Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi bắt, sách sau khi khâu chỉ; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy khâu chỉ trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy khâu chỉ.

- Biết dỗ, đếm ruột sách, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp liên kết tay sách thành ruột sách khác; Quy trình lấy cỡ máy khâu chỉ; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra ruột sách sau khi khâu chỉ.

* Làm được

+ Dỗ, đếm ruột sách, đặt tay sách vào khâu.

+ Vận hành máy khâu chỉ khâu được các loại ruột sách khổ thông thường đảm bảo kỹ thuật: đúng quy cách đầu chân, không nhầm lẫn tài liệu khác, bằng đầu, bằng gáy, đủ tay, chỉ căng đều.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: tháo lắp tay kê điều hòa, các loại kim, xâu chỉ . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

7.  Vận hành máy vào bìa bằng keo

7.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy vào bìa bằng keo

7.2  Kiến thức và kĩ năng

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi lồng, bắt, sách sau khi đóng thép, khâu chỉ, vào bìa; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy vào bìa bằng keo trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy vào bìa bằng keo.

- Biết dỗ, đếm ruột sách, bìa, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp liên kết tay sách thành ruột sách khác; Quy trình lấy cỡ máy vào bìa bằng keo; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra ruột sách sau khi vào bìa bằng keo.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm ruột sách, bìa, đặt ruột sách vào má kẹp.

+ Vận hành máy vào bìa bằng keo được các loại ruột sách khổ thông thường đảm bảo kỹ thuật: không nhầm lẫn, gáy vuông, không nhăn, bìa ruột thống nhất, cân gáy, không thừa thiếu keo.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: má kẹp ruột sách, phay gáy ruột sách nhiều ít, chà keo nhiều ít, lệch bìa, gáy méo . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

8.  Vận hành máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép – Xén 3 mặt

8.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép – Xén 3 mặt

8.2  Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi lồng, sách sau khi đóng thép, xén 3 mặt; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép Xén 3 mặt trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép Xén 3 mặt.

- Biết dỗ, đếm tay sách, bìa, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp liên kết tay sách thành cuốn sách; Quy trình lấy cỡ máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép – Xén 3 mặt; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra sách sau khi : Lồng – Đóng thép – Xén 3 mặt.

* Làm được

+ Dỗ, đếm, đặt tay sách, bìa vào ngăn chứa.

+ Vận hành máy Liên hợp Kỵ Mã: Lồng – Đóng thép – Xén 3 mặt chạy được các loại sách thông thường đảm bảo kỹ thuật: đúng quy cách đầu chân, không nhầm lẫn tài liệu khác, bằng đầu, bằng gáy, đủ tay, bìa và ruột khớp nhau.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: sách dày mỏng, chân ghim dài ngắn, không bằng đầu, gáy, sách bai, méo, không đúng kích thước . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

9.  Vận hành máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt

9.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt

9.2   Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công, tay sách sau khi gấp, sách sau khi bắt, vào bìa, xén 3 mặt; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt.

- Biết dỗ, đếm tay sách, bìa, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp liên kết tay sách thành cuốn sách; Quy trình lấy cỡ máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra ruột sách sau khi: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm, đặt tay sách vào ngăn chứa, bìa . . . .

+ Vận hành máy Liên hoàn: Bắt – Vào bìa – xén 3 mặt chạy được các loại ruột sách khổ thông thường đảm bảo kỹ thuật: không nhầm lẫn, đúng khuôn khổ, gáy vuông, không nhăn, bìa ruột thống nhất, cân gáy, không thừa thiếu keo.

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: áp lực nhíp cặp tay sách, cỡ xích, thừa thiếu tay, bìa ruột không khớp, không bằng đầu, gáy sách bai, méo, không đúng kích thước. . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

10.  Vận hành máy cán láng

10.1  Vị trí việc làm: Vận hành máy cán láng

10.2  Kiến thức và làm được

* Kiến thức

- Hiểu các bước công nghệ gia công xuất bản phẩm; Các dấu ký hiệu trên tờ in và cách xác định được trên tờ in; Yêu cầu chất lượng kỹ thuật của tờ in trước khi đem vào gia công; Tầm quan trọng của ATLĐ và máy cán láng nóng hoặc lạnh trong gia công xuất bản phẩm; Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy cán láng nóng hoặc lạnh.

- Biết dỗ, đếm giấy, chuẩn bị làm việc; Các phương pháp gia công bề mặt tờ in khác; Quy trình lấy cỡ máy cán láng; Quy trình vận hành máy an toàn; Vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ; Phương pháp kiểm tra tờ in sau khi cán láng.

* Làm được:

+ Dỗ, đếm ruột sách, đặt tờ in vào cán láng.

+ Vận hành máy cán láng cán được các loại tờ in thông thường đảm bảo kỹ thuật: đúng khuôn khổ, độ liên kết bề mặt tốt, không phồng, rộp, nhăn . . . .

+ Điều chỉnh và khắc phục những sai hỏng thông thường: rộp, nhăn . . . .

+ Công việc vệ sinh thiết bị, tra dầu mỡ đúng vị trí quy định.

 

Chi tiết liên hệ:

 Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạoTrường Cao đẳng Công nghiệp In, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 048.8374970; 0466861941 hotline: 0973515533.

Email: tuyensinhin.cci@gmail.com; Website: http://www.cdcnin.edu.vn;

Facebook: https://www.facebook.com/CaodangCongnghiepIn/

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các khoa, phòng ban;

- Lưu: VT, ĐT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

             Trần Văn Sơn

 

 

Các tin đã đưa:
» Thông báo tuyển sinh năm 2017 (2/27/2017 2:20:00 PM)
» Trường Cao đẳng Công nghiệp in trân trọng thông báo tuyển sinh Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và đào tạo ngắn hạn_đợt 1 năm 2017 (2/6/2017 9:28:00 AM)
» Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng vừa làm vừa học (9/13/2016 9:22:00 AM)
» Hướng dẫn thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2016 (8/26/2016 2:54:00 PM)
» Danh sách sinh viên trúng tuyển đợt 1 năm 2016 (8/22/2016 10:33:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi