LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 32 năm 2017 (từ ngày 07/7/2017 đến 11/8/2017)

Đăng bởi TTTT vào 288

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 32 năm 2017 (từ ngày 07/7/2017 đến 11/8/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

07/7

        

         - 14h30:  Ban Giám hiệu họp giao Ban đầu tuần.

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

Thứ ba

08/8

 

 

 

    

 

 

Thứ tư

09/8

 

 

 

 

 

 

 

 

         - 14h30:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học SCN 01-2017.

        TP: Hội đồng xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học.

        P.Đào tạo chuẩn bị.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

Thứ năm

10/8

 

 

 

 

Thứ sáu

11/8

 

 

         - 15h00: Thầy Sơn – Hiệu trưởng đi công tác tại Hải Phòng.

        LĐ Phòng Đào tạo và Khoa CN In cùng tham dự.

 

                    Địa điểm: Hải Phòng

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017) (5/16/2017 8:37:00 AM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017 (4/7/2017 11:14:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi