LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017)

Đăng bởi TTTT vào 576

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

04/9

Nghỉ bù 02.9

 

 

Thứ ba

05/9

 

 

         - 09h00:  Ban Giám hiệu họp giao ban đầu tuần.

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

Thứ tư

06/9

 

         - 08h00:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng, Thầy Đoàn – P.Hiệu trưởng làm việc với In báo Vĩnh Phúc.

        TP: LĐ Phòng Đào tạo, Khoa CN In cùng dự (08h xuất phát).

 

                    Địa điểm: Vĩnh Phúc

         - 08h00:  Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng dự Lễ tổng kết và Khai giảng năm học của HV Công nghệ Bưu chính viễn thông.

       

           Địa điểm: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

 

Thứ năm

07/9

 

        

 

          - 14h30:  Ban Giám hiệu họp giao ban tháng 9..

        TP: Cán bộ chủ chốt, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

Thứ sáu

08/9

 

         - 09h00:  Thầy Quyết – P.Hiệu trưởng làm việc với LĐ Khoa CN In về chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức in.

        TP: LĐ Khoa CN In và Tổ trưởng các Tổ bộ môn (Khoa CN In).

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017 (4/7/2017 11:14:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi