LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 22 năm 2017 (từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017)

Đăng bởi TTTT vào 117

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 22 năm 2017 (từ ngày 29/5//2017 đến 02/6/2017)

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

28/5

         - 09h00:  Ban Giám hiệu họp giao Ban đầu tuần.

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

Thứ ba

29/5

 

 

 

 

 

 

        - 14h30:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng  họp cấp ủy.

       

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

Thứ tư

30/5

 

        - 10h00:  Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Bế mạc huấn luyện DQTV năm 2017

         

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

Thứ năm

31/5

 

          - 08h30:  Ban Giám hiệu họp chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

        Phòng TCHC chuẩn bị và mời họp.

 

                    Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

Thứ sáu

01/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017 (5/12/2017 9:06:00 AM)
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017 (4/7/2017 11:14:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi