Giao ban cán bộ quản lý tháng 5/2017

Đăng bởi tttt vào 324

Ngày 9 tháng 5 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 4 năm 2017 và đề ra chương  trình công tác trong tháng 5 năm 2017.

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí  lãnh đạo và phụ trách các đơn vị. Giao ban trong tháng 5/2017, Đồng chí Lưu Đình Quyết - Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng điều hành cuộc họp.

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các công việc đã hoàn thành theo kế hoạch,  các công việc chưa thực hiện được trong tháng 4/2017 và đưa ra một số kiến nghị đối với BGH và các đơn vị có liên quan, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 05  năm 2017 và thời gian tới như sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động Nhà trường giai đoạn 2017-2022. Trong đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Giảm tải chương trình đào tạo.

- Xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

2. Công tác kế hoạch tuyển sinh 2017

3. Kiện toàn đội ngũ nhân lực:

- Xác định đúng vị trí việc làm của cán bộ.

- Thực hiện từng bước theo đúng lộ trình.

4. Hoàn thiện nội dung báo cáo QĐ1211: Thực hiện đề xuất phương án báo cáo xin cấp trên xem xét tuyển dụng lại theo quy trình cho 7 đồng chí.

5. Hoàn thiện rõ dự Dự thảo QĐ 970 về Quy định chức năng nhiệm vụ Nhà trường.

6. Phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng Vũ Kết Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đào tạo.

7. Hoàn thiện quy chế làm việc Nhà giáo thực hiện từ tháng 7 năm 2017.

8. Việc xác định thời gian đào tạo cho các hệ phải có căn cứ khoa học, theo quy định chung của các cấp quản lý.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. 

Các tin đã đưa:
» Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017) (5/8/2017 2:53:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017 (4/7/2017 11:14:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2017 (2/9/2017 2:22:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi