KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II KHỐI LỚP CĐ16 VÀ TCN K42 HỌC KỲ IV KHỐI LỚP CĐ15CNI

Đăng bởi TTTT vào 361

KẾ HOẠCH

 THI HỌC KỲ II KHỐI LỚP CĐ16 VÀ TCN K42

HỌC KỲ IV KHỐI LỚP CĐ15CNI

 

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI THI

1. Các Khoa đôn đốc GV giảng dạy theo Thời khóa biểu và chủ động dạy bù (nếu có) đối với các lớp nêu trên đến hết ngày 02/6/2017.

2. GV phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành hoàn thành các công việc sau:

            - Kiểm tra: Cho đủ số điểm theo qui định đối với từng hệ. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ đầu điểm kiểm tra (có lí do) thì GVBM tổ chức kiểm tra cho đủ điểm, trường hợp học sinh, sinh viên thiếu đầu điểm kiểm tra không có lí do thì GV cho điểm “0” vào đầu điểm đó.

- Ghi điểm kiểm tra định kỳ môn học vào “Sổ điểm” trước ngày 09/6/2017. Sau khi đã vào điểm, không được sửa chữa, tẩy xóa. Nếu môn học nào không vào điểm ở “Sổ điểm” đúng thời hạn thì coi như GV không hoàn thành nhiệm vụ.

- GV bộ môn gửi danh sách số HSSV không đủ điều kiện dự thi (theo Quy chế Đào tạo) cho đ/c Đức phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2017. Kết thúc ngày dạy 02/6/2017 nếu còn HSSV không đủ điều kiện dự thi đề nghị GVBM gửi danh sách bổ xung về Phòng Đào tạo.

3. Phòng Tài chính-kế toán lập danh sách HSSV chưa nộp học phí về Phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2017.

II. LỊCH THI

1. Thời gian:

- Thi buổi chiều từ 14h.

- Thi buổi tối từ 17h45.

2. Địa điểm:

              Phòng học nhà A.

3. Lịch thi các môn lý thuyết

Ngày thi

Buổi

Lớp

Môn thi

Phòng thi

Giáo viên coi thi

Thứ 2

05/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Vật lý đại cương

302

Khoa CNI cử 4 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Vật lý đại cương

303

CĐ15CNI

Công nghệ in offset

M78

Chính trị

304

CĐ16CNTT-1

Vật lý đại cương

Tối

CĐ16CNI-2

Vật lý đại cương

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Thủy

Thứ 4

07/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Tiếng anh 2

302

Khoa CNI cử 4 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Tiếng anh 2

303

CĐ15CNI

Cấu trúc máy in

M78

Tiếng anh

304

CĐ16CNTT-1

Tiếng anh 2

Tối

CĐ16CNI-2

Tiếng anh 2

302

Khoa CNI cử 2 GV

Đặng Việt Đức

Thứ 6

09/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Lý thuyết PC ảnh

302

Khoa CNI cử 4 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Lý thuyết PC ảnh

303

CĐ15CNI

Điện kỹ thuật

M78

Tin học

304

CĐ16CNTT-1

Kiến trúc máy tính

Tối

CĐ16CNI-2

Lý thuyết PC ảnh

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Mai

Thứ 2

12/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Vật liệu in

302

Khoa CNI cử 4 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Vật liệu in

303

CĐ15CNI

Hóa môi trường

M78

Điện kỹ thuật

304

CĐ16CNTT-1

Mỹ học đại cương

Tối

CĐ16CNI-2

Vật liệu in

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Thủy

Thứ 4

14/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Đường lối CM ĐCSVN

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Đường lối CM ĐCSVN

303

CĐ15CNI

Vật liệu in

CĐ16CNTT-1

Đường lối CM ĐCSVN

304

Tối

CĐ16CNI-2

Đường lối CM ĐCSVN

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn T Thu Phương

Thứ 6

16/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Vẽ kỹ thuật

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Vẽ kỹ thuật

303

CĐ15CNI

Tiếng anh chuyên ngành

CĐ16CNTT-1

Cấu trúc DL và giải thuật

304

Tối

CĐ16CNI-2

Vẽ kỹ thuật

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Hòa Bình

Thứ 2

19/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Máy tính và mạng MT

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Máy tính và mạng MT

303

CĐ15CNI

KN làm việc nhóm

CĐ16CNTT-1

Kỹ thuật trình bày

304

Tối

CĐ16CNI-2

Máy tính và mạng MT

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Thị Mai

Thứ 4

21/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Xác suất thống kê

302

Khoa CNI cử 3 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Xác suất thống kê

303

CĐ15CNI

CN chế tạo khuôn in

CĐ16CNTT-1

Xác suất thống kê

304

Tối

CĐ16CNI-2

Xác suất thống kê

302

Khoa CNI cử 2 GV

Đặng Việt Đức

Thứ 6

23/6/2017

Chiều

CĐ16CNI-1

Hóa lý

302

Khoa CNI cử 2 GV

Khoa KHĐC cử 1 GV

Khoa CNTT cử 1 GV

CĐ16CNI-1

Hóa lý

303

Tối

CĐ16CNI-2

Hóa lý

302

Khoa CNI cử 2 GV

Nguyễn Hòa Bình

4. Lịch thi môn thực hành

Lớp

Ngày thi

Giáo viên coi thi

M78

Ngày 14/6-15/6/2017

Giáo viên Xưởng

thực hành

CĐ15CNI

Ngày 22/6-23/6/2017

III. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. GV giảng dạy ra đề thi có xác nhận của Trưởng khoa, niêm phong gửi đ/c Đức Phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2017.

2. Giáo viên coi thi đến Phòng Đào tạo (P201 nhà A) trước giờ thi 10 phút.

3. Ngày hôm sau của từng buổi thi, các Khoa có môn thi thuộc khoa phụ trách cử GV đến nhận bài thi về chấm và trả bài thi về phòng Đào tạo sau 3 ngày (tính từ khi nhận bài thi).

4. GV chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi học phần đến HSSV lớp mình phụ trách.

5. Những HSSV chưa hoàn thành đóng tiền học phí theo danh sách Phòng Tài chính-kế toán lập không được thi.

6. Các đồng chí Trưởng khoa có trách nhiệm phân công, đôn đốc nhắc giáo viên tham gia coi thi, chấm thi thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

 

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

ĐÀO TẠO

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Hòa Bình

 

 

 

 

 

 Lưu Đình Quyết 

 

Các tin đã đưa:
» Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN1 năm 2017 (5/10/2017 3:39:00 PM)
» Kế hoạch thực tập nghề nghiệp lớp SCN1 năm 2017 (5/10/2017 3:52:00 PM)
» Hội khóa K21 - 20 năm ngày trở về ! (4/25/2017 10:14:00 PM)
» Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng (4/18/2017 10:12:00 AM)
» Chi bộ Đảng Trường Cao đẳng Công nghiệp In kết nạp Đảng viên mới (4/10/2017 9:14:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi