Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN1 năm 2017

Đăng bởi TTTT vào 283

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi kết thúc khóa học lớp SCN1 năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017;

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa học đối với lớp Sơ cấp nghề 1 năm 2017 như sau:

1. Điều kiện thi kết thúc khóa học

Các điểm tổng kết môn học, mô-đun phải đạt từ  5 điểm trở lên; Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức thi kết thúc khoá học; Đóng học phí đầy đủ theo quy định.

2. Môn thi kết thúc khóa học

- Môn: Thực hành nghề in offset; Thực hành hoàn thiện xuất bản phẩm.

- Thời gian: Từ ngày 14 đến 15/8/2017 (8h đến 17h).

- Hình thức: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp in offset hoặc hoàn thiện sản phẩm in.

3. Yêu cầu thực hiện:

 Đối với học sinh:

- Nộp hồ sơ thực tập trước ngày 01/08/2017;

- Nộp lệ phí thi và cấp chứng chỉ tốt nghiệp: 300.000 đ/học sinh về phòng Đào tạo trước ngày 04/08/2017.

Đối với khoa Công nghệ in

- Hoàn thiện điểm tổng kết môn học hoặc môdun và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 19/05/2017.

- Khoa chấm điểm thực tập và nộp điểm về Phòng Đào tạo trước ngày 4/08/2017.

- Hoàn thiện điểm thi kết thúc khóa học và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 18/8/2017.

- Khoa chủ động tổ chức ôn thi cho học sinh nếu lớp có yêu cầu.

4. Thời gian kết thúc khóa học

Bế giảng và cấp chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 09 năm 2017.

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

Các tin đã đưa:
» Kế hoạch thực tập nghề nghiệp lớp SCN1 năm 2017 (5/10/2017 3:52:00 PM)
» Hội khóa K21 - 20 năm ngày trở về ! (4/25/2017 10:14:00 PM)
» Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng (4/18/2017 10:12:00 AM)
» Chi bộ Đảng Trường Cao đẳng Công nghiệp In kết nạp Đảng viên mới (4/10/2017 9:14:00 AM)
» Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Công nghiệp In: “Hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tạo động lực học tập, cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV” (4/5/2017 4:57:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi