Lịch làm việc của Ban Giám hiệu - Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017)

Đăng bởi TTTT vào 342

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

                           Tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/5//2017 đến 12/5/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

08/5

 

09h 00:  BGH họp giao Ban đầu tuần

        P.Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

 

Thứ ba

09/5

 

 

 

08h 30: BGH dự họp cán bộ chủ chốt tháng 5/2017.

TP: Cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đoàn TN, lãnh đạo tổ chức Công đoàn.

Địa điểm: P202, nhà A

 

 

   14h00:   BGH dự sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2017.

 

 

Địa điểm: P301, nhà A

 

 

Thứ tư

10/5

 

 

09h00: Thầy Đoàn dự với Khoa Công nghệ In về việc điều chuyển giáo viên từ tổ Chế bản về tổ Gia công xuất bản phẩm.

Địa điểm: P202, nhà A

 

 

 

Thứ năm

11/5

 

 

 

 

Thứ sáu

12/5

 

 

 

   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017 (4/7/2017 11:14:00 AM)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2017 (2/9/2017 2:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2017 (1/17/2017 3:12:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi