Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017

Đăng bởi tttt vào 340

Giao ban cán bộ quản lý tháng 4/2017

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 3 năm 2017 và đề ra chương  trình công tác trong tháng 4 năm 2017.

 

Ảnh: Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí  lãnh đạo và phụ trách các đơn vị. Giao ban trong tháng 4 /2017, Đồng chí  Vũ Kết Đoàn - Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng điều hành cuộc họp.

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các công việc đã hoàn thành theo kế hoạch,  các công việc chưa thực hiện được trong tháng 3/2017 và đưa ra một số kiến nghị đối với BGH và các đơn vị có liên quan, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 04  năm 2017 và thời gian tới như sau:

1. Tăng cường cho công tác tuyển sinh: Hội đồng Tuyển sinh, quy chế tuyển sinh năm 2017;

2. Phó Trưởng Phòng phụ trách Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp thực hiện chế độ nhà giáo theo quy định;

3. Hoàn thiện về hồ sơ đăng ký mã ngành đào tạo để hoàn thành việc chuyển đổi giấy phép đào tạo từ Bộ Giáo dục – Đào tạo sang Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội;

4. Các Khoa và Phòng Đào tạo đề xuất định hướng mở các ngành nghề đào tạo mới;

5. Lấy ý kiến của người học và các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực để có sự điều chỉnh kịp thời chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội;

6. Tiến hành rà soát, đánh giá vị trí, năng lực nhà giáo giảng dạy tại Trường.

7. Hoàn thiện các bước về đề cương, bảng biểu theo quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017;

8. Thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017;

9. Thực hiện Quyết định 1211 về xác định lại các vị trí tuyển dụng sai;

10. Phân công Khoa Công nghệ In đề xuất phương án thiết bị phục vụ giảng dạy tại Khoa.          

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. 

Các tin đã đưa:
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017) (3/14/2017 11:35:00 AM)
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2017 (2/9/2017 2:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2017 (1/17/2017 3:12:00 PM)
» Kết quả họp giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2016 (12/7/2016 3:18:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi