LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017)

Đăng bởi tuananh vào 434

   BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/5//2017 đến 05/5/2017)

Ngày

                           Sáng                          

Chiều

 

Thứ hai

01/5

 

 

Nghỉ lễ

          

 

 

Thứ ba

02/5

 

 

 

 

 

Nghỉ lễ

         

 

Thứ tư

03/5

 

          08h30: Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban quản lý nhà nước T4/2017.

 

Địa điểm: 18, Nguyễn Du

            15h00: Ban Giám hiệu hội ý công tác tuần 18.

             Trưởng phòng TCHC cùng dự.

 

                         Địa điểm: P.202, nhà A.

 

Thứ năm

04/5

 

 

 

 

Thứ sáu

05/5

 

          08h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng  dự sinh hoạt cấp ủy tháng 5.

          Thành phần: Các đồng chí cấp ủy.

 

                      Địa điểm: P.202, nhà A.

          14h30: Thầy Sơn – Hiệu trưởng họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 - 2017.

          Thành phần: Hội đồng xét cấp học bổng, khuyến khích học tập năm 2016 - 2017.

 

                         Địa điểm: P.202, nhà A.    

L   Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

 

Các tin đã đưa:
» GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017 (3/8/2017 5:12:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2017 (2/9/2017 2:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2017 (1/17/2017 3:12:00 PM)
» Kết quả họp giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2016 (12/7/2016 3:18:00 PM)
» Thông báo kết quả họp giao ban cán bộ chủ chốt tháng 10 (10/24/2016 7:59:00 AM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi