GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017

Đăng bởi tuananh vào 490

GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ THÁNG 3/2017

Ngày 7 tháng 3 năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 2 năm 2017 và đề ra chương  trình công tác trong tháng 3 năm 2017.

Ảnh: Cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp giao ban CBCC 03/2017

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí  lãnh đạo và phụ trách các đơn vị.  Giao ban trong tháng 3 do Đồng chí Phó Hiệu trưởng Lưu Đình Quyết được Hiệu trưởng ủy quyền điều hành cuộc họp.

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo các công việc đã hoàn thành theo kế hoạch,  các công việc chưa thực hiện được trong tháng 2/2016 và đưa ra một số kiến nghị đối với BGH và các đơn vị có liên quan. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong tháng 03  năm 2017 và thời gian tới như sau:

1.     Thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 Ngày Thành lập Trường;

2.     Chuẩn bị gặp mặt cựu HSSV Trường In (Trung tâm Tuyển sinh);

3.     Hoàn thiện đổi giấy phép, mở mã ngành đào tạo;

4.     Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chủ động tham mưu việc sửa đổi Quy định 158;

5.     Phòng Đào tạo chủ động kế hoạch hợp tác đào tạo với các đơn vị ngoài Trường.

6.     Giao cho Đ/c Vũ Kết Đoàn xây dựng kế hoạch sửa chữa máy móc dành cho Khoa Công nghệ In;

7.     Đ/c Trần Văn Sơn triển khai nhiệm vụ tuyển sinh;

8.     Rà soát lại các văn bản của Trường và chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật.

9.     Triển khai nghiên cứu khoa học đồng bộ từ Phòng Đào tạo đến các Khoa; tăng cường công tác tuyên truyền trong giảng viên;

10.  Đại hội Đoàn Thanh niên;

11.  Ngày 10/3/2017, tiến hành Đại hội Cựu chiến binh;

12.  Các đơn vị tiến hành xác định vị trí việc làm còn thiếu tại đơn vị, đề xuất gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính để Hội đồng họp xem xét đề xuất Bộ Thông tin & Truyền thông vào 15 giờ ngày thứ 4 (08/3/2017);

13.  Đối với chương trình đào tạo, quan trọng nhất là phải tập trung chỉ đạo, động viên, tìm giải pháp.        

Cuộc họp kết thúc vào 16g30 cùng ngày.

 

 

 

 

Các tin đã đưa:
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 2/2017 (2/9/2017 2:22:00 PM)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2017 (1/17/2017 3:12:00 PM)
» Kết quả họp giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2016 (12/7/2016 3:18:00 PM)
» Thông báo kết quả họp giao ban cán bộ chủ chốt tháng 10 (10/24/2016 7:59:00 AM)
» Tin họp giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2016 (9/13/2016 2:34:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi