Thông báo kết quả họp giao ban cán bộ chủ chốt tháng 10

Đăng bởi tuananh vào 753

Giao ban cán bộ quản lý tháng 10/2016

 

Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp In họp giao ban cán bộ quản lý để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 9 năm 2016 và đề ra chương  trình công tác trong tháng 10 năm 2016.

Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường tham dự cuộc họp

Đến tham dự buổi họp có đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí trưởng Khoa, trưởng Bộ môn. Đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả đã thực hiện trong tháng 9/2016 và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2016, đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Sơn đưa ra kết luận  và chỉ đạo các đơn vị  các nội dung cần thực hiện trong tháng 10 năm 2016 và thời gian tới như sau:

1.     Phòng Đào tạo

- Đẩy mạnh công tác tuyển sinh: vận động toàn thể CBVC, HSSV tham gia công tác tuyển sinh trong đó Phòng Đào tạo đóng vai trò chủ đạo;

- Xây dựng quy định, quy chế về hoạt động đào tạo;

- Các công việc cần hoàn thành trong tuần: Xác định vượt giờ cho giáo viên, chương trình đào tạo, xét học bổng cho HSSV;

- Xử lý các vi phạm  ở Tổ gia công sau  in theo quy chế để duy trì kỷ cương nề nếp của Nhà trường;

- Trong quá trình HSSV đi thực tập, Nhà trường cần có phương án tổ chức đánh giá, sát hạch người học để nắm được chất lượng đào tạo trước khi HSSV tốt nghiệp;

- Việc thường xuyên kiểm tra dự giờ dạy của giáo viên là một hoạt động chuyên môn;

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng nghề  của học sinh sơ cấp nghề trước khi gửi học sinh đi thực tập tốt nghiệp;

- Mở các lớp học chính quy ngoài giờ hành chính;

- Phòng Đào tạo lập danh sách đăng ký và phát quần áo bảo hộ cho HSSV các lớp (Phòng TCHC lên kế hoạch báo giá, kiểm tra để đảm bảo HSSV có đầy đủ quần áo bảo hộ).

    2. Các Khoa chuyên môn

    - Xây dựng kế hoạch phối hợp đưa HSSV sang học tập tại Xưởng Thực nghiệm;

    - Có kế hoạch dạy bổ sung đối với một số học sinh ở lớp Sơ cấp nghề còn thiếu giờ học.

    3. Phòng Tổ chức – Hành chính

    - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên;

    - Tổ chức hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trên tinh thần vui vẻ, đoàn kết;

    - Thống nhất về trường hợp cán bộ kiêm nhiệm đang học cao học (Đ/c Thủy – Đơn vị Phòng Đào tạo)

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30’cùng ngày. 

Các tin đã đưa:
» Tin họp giao ban cán bộ quản lý tháng 9/2016 (9/13/2016 2:34:00 PM)
  
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi