CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TÁC HSSV:


     Công tác Học sinh-Sinh viên (CTHS-SV) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên, quản lý hoạt động của ký túc xá; tìm kiếm, hỗ trợ việc làm cho HSSV.


1. Quản lí học sinh, sinh viên

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học của HSSV, kiểm tra hồ sơ HSSV đảm bảo yêu cầu quy định, bảo quản hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình học tập; lưu trữ hồ sơ HSSV sau khi HSSV tốt nghiệp (5 năm).
- Thực hiện các xác nhận cho sinh viên đang học tập tại Trường về vay vốn tín dụng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sơ yếu lý lịch, xác nhận HSSV…
- Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế học tập liên quan đến HSSV.
- Phối hợp với các Khoa để thực hiện công tác Đánh giá điểm rèn luyện của HSSV và xét danh sách học bổng khuyến khích cho HSSV để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV vào đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học; tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.
- Triển khai quản lý và kiểm tra việc họp lớp định kỳ theo lịch sinh hoạt lớp công bố từng học kỳ và biên bản họp lớp của tất cả các lớp trong toàn Trường, thống kê tình hình đảm bảo việc họp lớp để báo cáo Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các Khoa để đề xuất danh sách giáo viên chủ nhiệm trình Ban Giám Hiệu quyết định ban hành.

- Thực hiện qui trình khen thưởng, kỷ luật của HSSV theo quy định.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, theo dõi hỗ trợ các hoạt động phong trào của Thanh niên HSSV.

2. An ninh trật tự, quản lí học sinh, sinh viên nội , ngoại trú

- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an, quản lí HSSV nội, ngoại trú.

- Trực tiếp quản lý ký túc xá; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong Ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho HSSV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng thực hiện việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội khác, đề phòng dịch bệnh, tuân thủ an toàn giao thông và an ninh trật tự.

- Phối hợp với BCH Quân sự các cấp và địa phương để quản lý việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của HSSV theo quy định.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an, quản lí HSSV nội ngoai trú.

- Trực tiếp quản lý ký túc xá; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho HSSV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.

3. Tìm kiếm, hỗ trợ việc làm cho HSSV

  Phối hợp với các cơ sở, nhà máy, công ty về công tác tuyển dụng, giới thiệu, tư vấn và tìm việc làm cho HSSV sau khi ra trường.