CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 -2020

 

          - Bí thư: Ông  Trần Văn Sơn

          - Phó Bí thư: Ông  Giang Văn Khuyến

          - Chi ủy viên: Ông   Lưu Đình Quyết

          - Chi ủy viên: Ông  Trần Hữu Kiên

          - Chi ủy viên: Bà   Nguyễn Thị Thu Phương

Xem tiếp
» Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp đợt 2 năm 2017
» Thông báo tuyển sinh liên tục Sơ cấp nghề
» Thông báo tuyển sinh năm 2017
» Trường Cao đẳng Công nghiệp in trân trọng thông báo tuyển sinh Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và đào tạo ngắn hạn_đợt 1 năm 2017