CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 -2020

 

          - Bí thư: Ông  Trần Văn Sơn

          - Phó Bí thư: Ông  Giang Văn Khuyến

          - Chi ủy viên: Ông   Lưu Đình Quyết

          - Chi ủy viên: Ông  Trần Hữu Kiên

          - Chi ủy viên: Bà   Nguyễn Thị Thu Phương