Hiệu trưởng: Trần Văn Sơn

ĐT: 04.37644489

Email: tvson@mic.gov.vn

 

Phó Hiệu trưởng: Vũ Kết Đoàn

ĐT: 04.37644489

Email: vuketdoan@yahoo.com

 

Phó Hiệu trưởng: Lưu Đình Quyết

ĐT: 04.37644489

Email: quyetin@yahoo.com

Xem tiếp
» Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp đợt 2 năm 2017
» Thông báo tuyển sinh liên tục Sơ cấp nghề
» Thông báo tuyển sinh năm 2017
» Trường Cao đẳng Công nghiệp in trân trọng thông báo tuyển sinh Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và đào tạo ngắn hạn_đợt 1 năm 2017