Gần giống như đào tạo hệ cao đẳng nhưng chưa đủ chuyên sâu về lý thuyết. Các bạn chỉ được trang bị vừa đủ kiến thức phục vụ sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thực tế. Nhưng có ưu điểm, sau khi học xong đi làm khi bạn muốn học liên thông lên hệ cao đẳng sẽ có rất nhiều thuận lợi về hàm lượng kiến thức. Đây chính là nền móng căn bản cho sự phát triển tương lai của người học một cách vững chắc nhất