BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
                                                                TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN  

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

CĐ16 áp dụng từ 2/1 đến 8/6/2018; CĐ17 áp dụng từ 29/1 đến  8/6/2018

Ca 1: 7h15-11h30; Ca 2: 13h-17h15; Ca 3: 17h30-21h35

Thứ

Tiết

CĐ17 CNI 2

CĐ17 CNI 1 - 302A

CĐ16 CNI 1      

CĐ16 CNI 2

CĐ16 CNTT 1

CĐ16 CNTT 2                          

 
 

Ca 3 - 304A - Kỳ 2

Ca 1

Ca 2

Ca 2 - 303A - Kỳ 4

Ca 3 - 303A - Kỳ 4

Ca 2 - 304A - Kỳ 4

Kỳ 4

 

Hai

1

Chính trị (100): C.Thủy

Chính trị (100): C.Thủy

Tiếng anh 2 (70): C.Hà

Điện kỹ thuật (3): Cô Mai

Tư tưởng HCM (3):  C. Thủy

Mạng máy tính (3): T.Tình

Tư tưởng HCM (3):

 

2

 

3

In đại cương (62): T.Thông

 

4

Tiếng anh (70): C.Hương

Vật liệu in (56): C.P.Anh

Pháp luật (3): C.Hằng

Pháp luật (3): C.Hằng

Thiết kế Website (3): T.Thành

Tiếng anh chuyên ngành (3): C.Hương

 

5

 

 

Ba

1

Vẽ kỹ thuật (50): T.Hùng

Vẽ kỹ thuật (50): T.Hùng

Tiếng anh 2 (70): C.Hà

CN in Flexo và ống đồng (3): T.Khuyến

CN in Flexo và ống đồng (3): T.Khuyến

CorelDraw (4): T.Tình

Mạng máy tính (3): T.Tình

 

2

 

3

Hóa lý (70): T.Mạnh

 

4

In đại cương (62): T.Dũng

KN làm việc nhóm (33): C.Hằng

Sắp chữ điện tử (3): C.Đường

Sắp chữ điện tử (3): C.Đường

Tư tưởng HCM (3):

TK Website và QT Website (3): T.Thành

 

5

 

 

1

Máy tính và mạng máy tính (44)

Máy tính và mạng máy tính (44)

Hóa lý (70): T.Mạnh

Thực hành in Offset (4-120h): Ca 1 và ca 2                         Giáo viên xưởng máy

Thực hành in Offset (4-120h):               Giáo viên xưởng máy

Xử lý KTS với Photoshop (4): T.Thành

Soạn thảo văn bản điện tử (3):

 

2

 

3

 

4

LT phục chế ảnh (40): T.Cường

LT phục chế ảnh (40): T.Cường

 

Tiếng anh chuyên ngành (3): C.Hương

Tiếng việt thực hành (3): C.Trang

 

5

 

Năm

1

Cơ kỹ thuật (50): T.Hùng

Cơ kỹ thuật (50): T.Hùng

 

Thực hành in Flexo và ống đồng (3-90h): T. Thông và T.Kha

Thực hành in Flexo và ống đồng (3-90h): T. Thông và T.Kha

Xử lý kỹ thuật số với Photoshop (4): T.Thành

Xử lý KTS với Photoshop (4): T.Thành

 

2

 

3

 

4

In đại cương (62): T.Dũng

In đại cương (62): T.Thông

Đồ họa máy tính với Illustrator (3): T.Tâm

 

5

 

Sáu

1

Chính trị (100): C.Thủy

Chính trị (100): C.Thủy

 

 Công nghệ in Offset (5): T.Cương

 Công nghệ in Offset (5): T.Cương

CorelDraw (4): T.Tình

CorelDraw (4): T.Tình

 

2

 

3

 

4

Tiếng anh (70): C.Hương

Vật liệu in (56): C.P.Anh

Tiếng anh chuyên ngành (2): C.Hà

Tiếng anh chuyên ngành (2): C.Hà

Dàn trang với Indesign (3): C.Hằng

 

5

 

Chủ nhật

Hóa lý (70): T.Mạnh - Ca 1

- CĐ16 CNI 2: Các môn Thực hành dạy các tiết còn thiếu  từ thứ 7 đến thứ 3 trong khoảng từ 21/5 đến 8/6           

- CĐ17 CNI 2: Giáo viên bộ môn tự tổ chức thi kết thúc môn học cho sinh viên trong khoảng thời gian học và gửi điểm về phòng Đào tạo sau khi kết thúc môn.

 

 

Vật liệu in (56): C.P.Anh - Ca 2

 

 Hà Nội, ngày 12 tháng 12   năm 2017

                                                                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                                                                           Nguyễn Hòa Bình 

 

                                     BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
                                      TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN  

THỜI KHÓA BIỂU CĐ15 VLVH - KỲ 5

Từ 22/1 đến 22/6/2018

Ca 3: 18h đến 21h15 (4 tiết/buổi) - Phòng 302A

MÔN HỌC (số học trình)

GIÁO VIÊN

NGÀY HỌC

NGÀY THI

An toàn lao động (2)

Thầy Dũng

22/1 đến 31/1

2/2

Máy và thiết bị in (4)

Thầy Thông

26/2 đến 16/3

20/3

Công nghệ in (4)

Thầy Cương

21/3 đến 10/4

12/4

Công nghệ gia công tờ in (4)

Thầy Bình

16/4 đến 9/5

11/5

Thực hành xưởng CTKI (3)

Giáo viên xưởng chế bản

14/5 đến 13/6

18/6

                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày  06 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                                                            Nguyễn Hòa Bình 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CĐ17CNI2 - Kỳ 1

Áp dụng từ 18/12/2017

Ca 3: 17h30 đến 21h35 (5 tiết/buổi) - Phòng 304A

TT

MÔN HỌC(số giờ)

GIÁO VIÊN

NGÀY HỌC

1

Tiếng anh 1 (70)

Cô Hương

18/12 đến 5/1/2018

2

Hóa học đại cương (50)

Thầy Mạnh

8/1 đến 18/1

3

Xác xuất thống kê (55)

Cô Thủy

19/1 đến 27/1

4

Tin học đại cương (125)

Thầy Thành

11/6 đến 29/6 và

từ 30/7 đến 10/8

5

Toán cao cấp (55)

Cô Thủy

 

6

Vật lý đại cương (70)

Cô Mai

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CĐ15 CNI - KỲ 6

Từ 2/1 đến 25/1/2018

Phòng 304A

 

TT

MÔN HỌC (số học trình)

GIÁO VIÊN

THỜI GIAN HỌC

1

Kỹ năng giao tiếp (2)

Cô Hằng (phòng 203B)

Ca 2 (13h - 17h15)                                  Từ 2/1 đến 9/1/2018

2

Cấu trúc máy gia công sau in (4)

Thầy Cường

Ca 1 (7h15 - 11h30)                                  Từ 10/1 đến 25/1/2018

3

Thí nghiệm chuyên ngành (1)

Thầy Cương

Ca 2 (13h - 17h)                                  Từ 10/1 đến 17/1/2018

Ghi chú: Giáo viên bộ môn tự tổ chức thi kết thúc môn học cho sinh viên trong khoảng thời gian học. Điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi kết thúc môn học gửi về phòng Đào tạo trước ngày 26/1/2018.

                                                                                                                               Hà Nội, ngày  05  tháng   12   năm 2017

Tải TKB học kỳ 2 năm 2017-2018 tại đây:                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                        Nguyễn Hòa Bình