BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

           

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

(CĐ18 áp dụng từ 4/9/2018 đến 4/1/2019)

Ca 1: 7h15-11h30;           Ca 2: 13h-17h15;        Ca 3: 17h30-21h35

Thứ

Tiết

CĐ18 CNI 1

CĐ18 CNI 2

Ca 2 - 303A - Kỳ 1

Ca 3 - 106B - Kỳ 1

Môn (số giờ): Tên giáo viên

Hai

1

In đại cương (52) Thầy Dũng

In đại cương (52) Thầy Dũng

2

3

4

Tiếng anh 1 (70) Cô Hương                                              

Tiếng anh 1 (70) Cô Hà                                              

5

Ba

1

Toán cao cấp (55)  Cô Thủy                                                

Toán cao cấp (55)  Cô Thủy                                                

2

3

4

Chính trị (100) Cô Thu Thủy

Chính trị (100) Cô Thu Thủy

5

1

Chính trị (100) Cô Thu Thủy

Chính trị (100) Cô Thu Thủy

2

3

4

Tin học đại cương (125) Cô Huyền Trang

Tin học đại cương (125) Cô Huyền Trang

5

Năm

1

Tiếng anh 1 (70) Cô Hương                                              

Tiếng anh 1 (70) Cô Hà                                              

2

3

Hóa học đại cương (50)                                        Thầy Mạnh

Hóa học đại cương (50)                                        Thầy Mạnh

4

5

Sáu

1

Tin học đại cương (125) Cô Huyền Trang                                                

Tin học đại cương (125) Cô Huyền Trang                                                   

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Môn Chính trị học các tiết còn  thiếu  vào các ngày 15 và 22/9/2018. Môn Vật lý đại cương học vào các ngày cuối tuần từ  29/9/2018.

 Hà Nội, ngày   14    tháng   8   năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Nguyễn Hòa Bình

 

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
CĐ16 áp dụng từ 13/8 đến 23/11; CĐ17 áp dụng từ 13/8/18 đến 4/1/19
Ca 1: 7h15-11h30;           Ca 2: 13h-17h15;        Ca 3: 17h30-21h35

 
 

Thứ

Tiết

CĐ17 CNI 2

CĐ17 CNI 1 - 302A - Kỳ 3

CĐ16 CNI 1 - 303A - Kỳ 5     

CĐ16 CNI 2

CĐ16 CNTT 1

CĐ16 CNTT 2                          

 
 

Ca 3-304A-Kỳ 3

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 3 - 303A - Kỳ 5

Ca 1 - 204C - Kỳ 5

Kỳ 5

 

Hai

1

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

Số hóa hình ảnh (71) T.Tâm

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

Thí nghiệm CN (1) T.Cương

THGC xuất bản phẩm (4)

QT sản xuất in (3) C.Bảy

Nguyên lý thiết kế đồ họa (3) T.Thành

Phần mềm mã nguồn mở (3) T.Tình

 

2

 

3

QT sản xuất in (3) C.Bảy

 

4

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

Đồ họa vi tính (70) T.Tâm

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

QT chất lượng sản phẩm in (2) C.Ánh

CN CTF, CTP và Rip (3) T.M.Cường 

LĐ, SD các thiết bị TH thông dụng (4)

 

5

 

Ba

1

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

LT màu (40) C.Ánh

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

THGC bao bì và tem nhãn (4) C.Thư

 

Điện kỹ thuật (3) C.Mai

Tin học quản lý (2) C.H.Trang

Thiết kế hạ tầng mạng (3) T.Tình

 

2

 

3

Pháp luật (3) C.Hằng

 

4

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

An toàn lao động (40) T.Dũng

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

Thí nghiệm CN (1) T.Cương

LĐ, SD các thiết bị TH thông dụng (4)

 

5

 

1

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

Số hóa hình ảnh (71) T.Tâm

CN chế tạo khuôn in (166) C.P.Anh

CNGC xuất bản phẩm (5) T.Bình

 

CNGC xuất bản phẩm (5) T.Cường

CN CTF, CTP và Rip (3) T.M.Cường

Công nghệ đa phương tiện (3)

 

2

 

3

TH thiết kế (4) T.M.Cường

 

4

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

Đồ họa vi tính (70) T.Tâm

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

CNGC bao bì & tem nhãn (5) C.Thư

 TK trình diễn trên MT (2) T.Thành

 

5

 

Năm

1

Số hóa hình ảnh (71) T.Tâm

 

Điện kỹ thuật (50) C.Mai

Tư tưởng HCM (3) C.Thủy

CN chế tạo khuôn in (3) C.P.Anh

THGC bao bì và tem nhãn (4) C.Thư

Lập trình PHP (3) C.H.Trang

Hoạt hình máy tính (3) T.Thành

 

2

 

3

 

4

Pháp luật (33) C.Hằng

CNGC xuất bản phẩm (5) T.Bình

Hoạt hình máy tính (3) T.Thành

Lập trình PHP (3) C.H.Trang

 

5

 

Sáu

1

An toàn lao động (40) T.Dũng

 

Sắp chữ điện tử (143) C.Đường

CNGC bao bì & tem nhãn (5) C.Thư

 

CNGC bao bì & tem nhãn (5) C.Thư

Thiết kế hạ tầng mạng (3) T.Tình

Bảng tính điện tử (3) C.H.Trang

 

2

 

3

 

4

LT màu (40) C.Ánh

QT chất lượng sản phẩm in (2) C.Ánh

Hoạt hình máy tính (3) T.Thành

Lập trình PHP (3) C.H.Trang

 

Chủ nhật

Đồ họa vi tính (70) T.Tâm Ca1

 

CNCT khuôn in (3) C. P. Anh Ca 1

 

Giáo dục thể chất (79) Ca 2 C.Thảo

THGC xuất bản phẩm (4) Ca 2

Lớp CĐ17CNI2: Môn Điện kỹ thuật học từ 1/8 đến 12/8; Môn Pháp luật và Kỹ năng làm việc nhóm học 
            từ 24/12/18 đến 4/1/19; Môn Sắp chữ điện tử dạy các tiết còn thiếu vào cuối tuần

 

      Hà Nội, ngày  12  tháng  6 năm 2018
              
TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 


Nguyễn Hòa Bình

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN
     
    THỜI KHÓA BIỂU CĐ15 VLVH - KỲ 6
Từ 13/8 đến 2/11/2018
Ca 3: 18h đến 21h15 (5 tiết/buổi) - Phòng 302A
           
  TT MÔN HỌC (số học trình) GIÁO VIÊN  NGÀY HỌC NGÀY THI
  1 Quản lý chất lượng in (3) Cô Ánh Từ 13/8 đến 23/8/18 24/8/18
  2 Thực hành xưởng máy in (4-120h) Giáo viên xưởng máy in Từ 27/8 đến 27/9/18 28/9/2018
  3 Thực hành xưởng gia công (4-120h) Giáo viên xưởng gia công Từ 1/10 đến 1/11/18 2/11
  4 Thí nghiệm (2) Thầy Cương Từ 5/11 đến 12/11/18 13/11/2018
           
  Lưu ý: Giáo viên bộ môn gửi đề về phòng đào tạo trước ngày thi và coi thi theo thời gian
 trong thời khóa biểu.
Hà Nội, ngày  11  tháng  6 năm 2018
               TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                   Nguyễn Hòa Bình