Xem tiếp
» Trường Cao đẳng Công nghiệp In ký Giao ước thi đua năm 2018
» KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I KHỐI LỚP CĐ17
» Bộ TT&TT tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
» Thứ trưởng Phan Tâm về thăm và dự Tổng kết năm công tác 2017 Trường Cao đẳng Công nghiệp In
» KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ III KHỐI LỚP CĐ16, HỌC KỲ V KHỐI LỚP CĐ15CNI
Xem tiếp
» THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP NGHỀ VÀ NGẮN HẠN NĂM 2018
» PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ & LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
» Thông báo tuyến sinh Cao đẳng, Trung cấp đợt 2 năm 2017
» Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp đợt 2 năm 2017
Xem tiếp
» Thông báo tuyển dụng
Xem tiếp
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
» LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/201187)
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 1/2018
» Giao ban cán bộ quản lý tháng 12/2017
  1. Họ tên :

  2. Email :

  3. Gửi